Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Benchmark onderzoek

Benchmark onderzoek meldingen: dit kunnen we ervan leren!

Jaarlijks publiceert de grootste aanbieder van meldlijnen een onderzoek naar trends en statistieken met betrekking tot de aard en aantallen meldingen wereldwijd. Dat onderzoek vat ik ieder jaar voor jullie samen, zodat je niet het gehele rapport (70 pagina’s) hoeft te lezen. Een dergelijk onderzoek geeft waardevolle gegevens en inzichten om te begrijpen op welke punten jouw programma kan worden verbeterd. Bij voorbeeld over de vraag of jullie wel voldoende meldingen binnenkrijgen?

Onderstaand de hoogtepunten:

*Het onderzoek is gebaseerd op 3.430 organisaties met 10 of meer meldingen in 2022 en ruim 52 miljoen medewerkers die samen ruim 1,5 miljoen meldingen deden;

*Extreem hoge en lage aantallen worden middels de mediaan-methode eruit gefilterd (dat geeft een betrouwbaardere vergelijking);

*Belangrijkste trend is dat medewerkers meer dan ooit melden (mediaan 1,47 per 100 medewerkers; let op: een op de vijf organisaties had 5 of meer meldingen per 100 werknemers!);

*Hoe kleiner de organisatie, hoe meer meldingen (Groot-MKB met minder dan 2.500 werknemers rapporteerden 3 per 100); hoe kleiner de organisatie, hoe vaker de melding waar bleek (47% bewezen); organisaties met meer dan 50.000 werknemers rapporteerden 1,4 per 100; waarschijnlijke oorzaak: grotere organisaties kunnen veel meer meldingen lokaal direct oplossen; organisaties tussen de 2.500 en 50.000 werknemers rapporteerden slechts 1 op de 100;

*Zorgwekkend is dat zij vaker dan ooit BUITEN de eigen organisatie melden, bij voorbeeld bij de SEC;

*Anonieme meldingen vormden 56% van het totaal (let op: van alle meldingen via internet-gebaseerde formulieren was zelfs 72% anoniem);

*Opvallend is dat het aantal meldingen dat ook bewezen wordt na onderzoek al jaren blijft schommelen rond de 42% (waarbij anonieme meldingen in ongeveer 33% konden worden bewezen en de geïdentificeerde meldingen in 47% van alle gevallen);

*Majeure integriteitsrisico’s vormden bijna 30% van alle meldingen: dat zijn de grootste risico’s voor jullie reputatie, jullie beurskoers en jullie voortbestaan (denk aan fraude, corruptie, mededinging, mensenrechten, handelswetgeving, belangenverstrengelingen, e.d.; overigens zit de mediaan hier op 19%, dus er zijn grote uitschieters naar boven);

*Het aantal meldingen over represailles steeg in 2022 met maar liefst 23% (dat zijn ook grote reputatie-risico’s; trainen jullie alle managers al op het signaleren en voorkómen van represailles? Want de omkering van de bewijslast in de Wbk vormt een serieuzer risico: KLIK HIER voor mijn blog daarover)!

*In de top 5 van aantal meldingen staan: HR gerelateerd (discriminatie, intimidatie, ongewenst gedrag), gezondheid/veiligheid, belangenverstrengelingen, privacy;

*Welke meldingen van vermoedens bleken het vaakst waar te zijn: internationale handel (export controle en sancties e.d.); gevaarzetting; milieu; privacy; misbruik van bedrijfsmiddelen; gezondheid;

*Een derde van alle meldingen kwam mondeling binnen (via de telefoon; een lichte stijging, waarvan een derde waar bleek; 10% van alle telefoontjes bleken slechts verzoeken om nadere informatie);

*Het vaakst werd anoniem gemeld bij organisaties met 2.500-6.000 werknemers (namelijk 60%);

*Anonieme melders waren in ruim een kwart van alle gevallen bereid om toch nader vragen te beantwoorden (bijv. via een webformulier; dat zou óók kunnen via een tussenpersoon (zoals een Vertrouwenspersoon) of een ‘anoniem’ tijdelijk emailadres);

*Hoe meer meldingen je ontvangt en registreert, hoe beter je kunt analyseren wat de trends zijn en welke acties je meer aandacht moet geven in het komende jaar;

*Organisaties die uitsluitend meldingen via het web en hotline registreerden kwamen slechts uit op een mediaan van 1,1 per 100 tegenover 2,1 bij organisaties die alle meldkanalen bij elkaar optelden;

*Afhankelijk van de aard van de melding duurt het korter of langer voordat die is onderzocht (bijv. corruptie 57 dagen, privacy 21 dagen);

*niet alle meldingen die worden bewezen leidden ook tot disciplinaire maatregelen: slechts in een derde van die gevallen; denk ook aan trainingen, beleid, processen en/of procedures aanpassen, medewerkers uit elkaar zetten e.d.

KLIK HIER om zelf het volledige NAVEX-rapport te kunnen aanvragen, of email mij en ik stuur jou het rapport toe 😊

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland