Category Archives: Geen categorie

07 mei

Onderzoeksprotocol en Handboek ‘interne onderzoeken doen’ zijn essentiëel!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

De Coronacrisis maakt de taken van de compliance professional nóg moeilijker. Denk bij voorbeeld eens aan interne onderzoeken. Gelukkig publiceerde vorige maand het Huis voor Klokkenluiders (HvK) een waardevol document. Het is een brochure die uitleg geeft over twee onderwerpen: het intern uitvoeren van onderzoeken, en over de noodzaak van een Onderzoeksprotocol. De brochure is

Read More
07 apr

Compliance benchmark rapport 2020: óók voor jou relevant!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week werden de resultaten uit een jaarlijks benchmark-onderzoek gepubliceerd. Die resultaten geven waardevolle suggesties en tips voor jullie eigen compliance programma. Het lijvige rapport vat ik voor jou samen in de komende twee nieuwsbrieven, en ik concentreer me op de 6 belangrijkste onderwerpen. Slechte compliance kan ‘fataal’ zijn Dit klinkt behoorlijk grof in deze

Read More
06 feb

Compliance succes vergt zichtbare actie op alle managementniveaus: ondersteun elke leidinggevende met deze tips!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Recent onderzoek toont een positieve relatie aan tussen managers die medewerkers respecteren en waarderen, hen tijdig feedback geven en begaan zijn met hun professionele groei, en de perceptie van medewerkers dat het veilig is om te melden en follow-up zal worden gegeven aan meldingen. Dat is goed nieuws! Waar ging dit onderzoek over en wat

Read More
03 okt

Compliance en moreel leiderschap: de SCHIJN is al fataal!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week nog moest de Algemeen Directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Harm Mannak schoorvoetend toegeven dat hij had verzuimd transparant te zijn over zijn Voorzitterschap van de Raad van Commissarissen en aandeelhouderschap van een vennootschap die ex-ENRON CFO Andy Fastow had uitgenodigd voor een NBA-congres. Fastow bleek OOK aandeelhouder van dezelfde vennootschap. Harm

Read More
17 jun

Compliance-schendingen en groepsgedrag: 10 tips van deze expert!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Sociaal psycholoog en hoogleraar Rob van Eijbergen heeft in april jl. zijn oratie uitgesproken getiteld “Integriteit en kwaliteit van organisaties”. Voor wie zijn belangrijkste aanbevelingen en tips wil lezen, geef ik onderstaand een samenvatting. De kernvragen die hij zich stelt zijn: (a) waar liggen op organisatieniveau de oorzaken voor integriteitsschendingen, en (b) wat zouden organisaties

Read More
02 mei

Jouw compliance programma: wanneer is het goed genoeg volgens de Amerikanen?

By Roland NotermansGeen categorieWith 1 comment

Vorige week heeft het Amerikaanse Ministerie van Justitie een bijgewerkte richtlijn uitgegeven over de manier waarop zij de kwaliteit en effectiviteit van compliance programma’s evalueren. De eerste richtlijn zag in januari 2017 het licht en werd bekend als het fameuze ‘Hui Chen Memo’ (genoemd naar de schrijfster, toenmalig bedrijfsjurist bij het MvJ). De volledige titel

Read More
02 apr

Alles onder controle? Hebben jullie een gedragsexpert in de Board?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Zonder risico’s? Vaak hoor ik (potentiële) klanten vragen of we dan in controle zijn, indien we een effectief compliance programma hebben opgetuigd. Ik ken geen organisaties die echt in controle zijn: ondernemen vergt risico’s managen. Zonder risico’s geen leven (zelfs in bed blijven liggen levert serieuze gezondheidsrisico’s op): “If you have everything under control, you

Read More
30 jan

Deze salaris-benchmark is waarschijnlijk ook interessant voor jou

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week verscheen een internationale salarisbenchmark voor compliance professionals. OOK nieuwsgierig? Lees dan even verder. Allereerst het goede nieuws: je kunt het rapport zelf bekijken en landenfilters toepassen, zodat we onze salarissen niet vergelijken met alleen maar Amerikanen. Het slechte nieuws: slechts 500 professionals wereldwijd deden mee en Nederland wordt als filter niet aangeboden. Gelukkig

Read More
04 okt

Aanspreken of bespreekbaar maken?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Angstculturen? Volkswagen; Imtech; Wells Fargo: voorbeelden van angstculturen die jullie hopelijk niet dagelijks hoeven te ervaren. Maar organisaties hebben volgens mij veel te winnen bij een open, kritisch opbouwende cultuur waar medewerkers worden gewaardeerd indien zij een actieve bijdrage leveren om de organisatie iedere dag te verbeteren. Waar zakelijke dilemma’s bespreekbaar zijn en kernwaarden de

Read More
12 sep

6 principes voor elk intern compliance-onderzoek

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Elk effectief compliance programma kent een Meldprocedure (soms SpeakUp genoemd, maar hopelijk NOOIT meer Klokkenluidersregeling) en een open cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om mogelijke schendingen van de Gedragscode aan de orde te stellen. Dergelijke meldingen moeten worden onderzocht. Dat onderzoek blijkt in de dagelijkse praktijk een moeilijke, enerverende klus. Weinig organisaties hebben een

Read More
17 jul

Leidt intern compliance onderzoek ook bij jou tot aftreden?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige maand trad directeur Frans Leeuw van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) af nadat was gebleken dat hij een melding van een ‘klokkenluider’ onvoldoende zorgvuldig had afgehandeld. Hier zit een les in voor compliance professionals: behandel meldingen zorgvuldig! De feiten: politieke inmenging Het WODC valt weliswaar onder het Ministerie van Justitie, maar wordt geacht

Read More
29 mei

Fraude rapport vorige week toont noodzaak voor nog meer compliance inspanningen!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week verscheen een verontrustend rapport. De titel luidt: “Revealing the true cost of financial crime”. Dat rapport raakt ons allemaal want het gaat over de omvang fraude, witte boorden criminaliteit, diefstal, corruptie, witwassen, cybercriminalteit en moderne slavernij. De omvang wordt geschat op ongeveer 3% van de omzet van elke commerciële organisatie. Dat doet pijn, want

Read More
27 mrt

Soft controls en SpeakUp

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Over soft controls zijn de experts het wel eens: we kunnen niet meer zonder. Met hard controls alleen kunnen Libor-affaires en vergelijkbare incidenten blijven terugkomen. Als eerste soft control horen we vaak: tone at the top. Dat wordt te vaak vereenzelvigd met de uitspraken van de CEO. Zeker, wat hij over jullie compliance programma en

Read More
26 feb

Compliance en anoniem melden: dit zijn de belangrijkste redenen waarom je het wel zou moeten willen!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Waarom is een externe meldmogelijkheid bittere noodzaak? Compliance, verantwoord zakendoen, lange termijn waardecreatie: ze zijn allemaal gebaat bij een open cultuur waarin medewerkers zich veilig genoeg voelen om verdenkingen van overtredingen van de eigen gedragscode op de een of andere wijze te melden. Het liefst bij de eigen leidinggevende. Het bespreekbaar maken van vreemde of

Read More
18 okt

Belangenverstrengelingen verdienen MEER aandacht!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Compliance programma’s noemen belangenverstrengeling vaak in hun lijst van (gedragscode-)onderwerpen, maar besteden er niet altijd voldoende aandacht aan. “Dat voelt iedereen toch wel op zijn klompen aan?” Was dat maar maar. Nare voorbeelden te over: Marcio Barosso, Neelie Smit-Kroes, Camiel Eurlings, Loek Hermans, Henny Keijzer, Maserati Moellenkamp, Gedeputeerde Statenlid Hooijmaijer, en gisteren het ‘schandaal’ rondom

Read More
03 okt

Compliance trainingen: zijn ze wel leerzaam, relevant en inspirerend?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Compliance trainingen moeten leerzaam, relevant en inspirerend zijn willen ze effectief blijken. Dat is echter gemakkelijker opgeschreven dan uitgevoerd. Laten we alle drie deze criteria eens kort bespreken. 1. Leerzaam: Compliance trainingen gaan te vaak over de wet en nieuwe wetgeving. Regels. Of herhalen hetgeen vorig jaar en het jaar daarvoor al werd getraind. Vaak

Read More
11 sep

Compliance handboek, sancties en governance: “Het mag, maar moeten we dit wel willen?”

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Compliance functionarissen stellen andere vragen dan bedrijfsjuristen. Vragen die managers soms liever ontwijken, zoals Luyendijk meesterlijk beschreef in zijn boek ‘Dit kan niet waar zijn: onder bankiers’. Bankiers waren amoreel: liever geen uitspraak doen over moraliteit. Want indien geen enkele bankier over moraliteit spreekt, kan iedereen het gevoelige onderwerp vermijden – zo was de gedachte.

Read More
04 mei

Persoonlijke reputatie en de schijn van belangenverstrengeling

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

  De SCHIJN van belangenverstrengeling kan een commissaris, bestuurder of medewerker in menige organisatie al fataal worden. Zeker indien de persoon in kwestie te weinig transparantie heeft betracht, hetzij in het verleden, hetzij zodra vragen worden gesteld. Zelfs indien achteraf blijkt dat de ‘regels’ niet zijn overtreden, is vaak al schade aangericht. DAAROM is voortdurende

Read More
03 apr

Waardevolle gegevens om jouw eigen programma te kunnen benchmarken!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Afgelopen week kreeg ik een zeer interessant benchmark rapport onder ogen. Ik wil graag de belangrijkste data daaruit met jou delen, zodat je eventueel jouw eigen compliance programma kunt vergelijken met deze cijfers en analyseren aan welke onderwerpen jouw organisatie wellicht meer aandacht zou moeten besteden. Het rapport is opgesteld door de grootste leverancier van meldlijnen (Navex Global).

Read More
02 mrt

Wanneer is jouw compliance programma goed genoeg?

By Roland NotermansGeen categorieWith 3 comments

Vorig jaar april schreef ik twee nieuwsbrieven over het thema: wanneer is compliance awareness voldoende. Ook onze workshops over anti-corruptie behandelen het thema: wat is adequaat? Vorige maand publiceerde het Amerikaanse Ministerie van Justitie een lange lijst met vragen zodat elk bedrijf kan toetsen of het compliance programma goed genoeg is. Uiteraard voegen zij daaraan toe dat

Read More
12 sep

Compliance, gedrag en verkeerde prikkels

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Afgelopen zaterdag schreef Carola Houtekamer een interessant artikel over “Fraudecultuur door perverse prikkels”. Vanochtend (12-09) meldde het FD dat de toezichthouder AFM steun gaat zoeken bij organisatiepsychologen om toezicht op gedrag en cultuur te kunnen verbeteren. Wat kunnen compliance-professionals leren van psychologen? Erg veel. Mensen zijn kuddedieren en volgen -helaas- heel vaak het gedrag van

Read More
01 sep

Maak compliance persoonlijk!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Afgelopen week sprak ik een aantal werknemers van een grote bank die klaagden over de saaiheid en abstractie van compliance trainingen. Het was naar hun mening tot een afvink-activiteit verworden. Die geluiden hoor ik helaas ook elders. Toch kan het beter. Hoe? Maak het persoonlijk.  Welk van onderstaande emailberichten raakt jou meer in jouw emotie.

Read More
19 apr

Compliance awareness: wanneer is genoeg eigenlijk genoeg (deel 2)?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week schreef ik over mijn eerste drie tips die jou wellicht kunnen helpen bij moeizame interne discussies over de vraag wat afdoende is? Regelmatig wordt de vraag gesteld hoeveel compliance-FTE’s optimaal zou zijn, hoeveel uren training per medewerker afdoende, hoeveel geld een compliance programma ieder jaar eigenlijk mag kosten. Indien die vraag al ergens

Read More
14 apr

Compliance awareness: wanneer is genoeg eigenlijk genoeg (deel 1)?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Afgelopen dinsdag kwam een groep compliance professionals en bedrijfsjuristen bij elkaar om over het thema: “return on investment: is meten ook weten? ” van gedachten te wisselen (met dank aan Voxius en Deloitte). Hierover is heel veel indirect en slechts weinig direct geschreven. Toch wordt regelmatig de vraag gesteld hoeveel compliance-FTE’s optimaal zou zijn, hoeveel

Read More
24 mrt

10 tips: ‘Klokkenluidersregeling’ verplicht, maar wat zijn nu best practices?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vanaf 1 juli aanstaande zal elk bedrijf met 50 werknemers of meer een meldprocedure moeten hebben (klokkenluidersregeling is een naar woord dat we in onze communicatie naar medewerkers liever vermijden). De nieuwe wettelijke regeling wordt in allerlei publicaties uitvoerig besproken, maar zodra jij de eigen meldprocedure gaat herschrijven, waar moet je dan zo al op

Read More
07 jan

Gedragscodes: wat kunnen we van andere bedrijven leren?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Recent onderzoek gedragscodes en hun implementatie: de hoogtepunten! Begin november publiceerde de Erasmus Universiteit samen met KPMG een interessant vergelijkend onderzoek naar de gedragscodes van de top 200 Fortune bedrijven. Daaruit kwamen significante verschillen naar voren tussen bedrijven die hun hoofdkantoor in de USA respectievelijk Europa en Azië hadden. Belangrijker dan die verschillen is dat

Read More