Compliance helpt om interne fraude met de helft terug te dringen!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Iedere twee jaar worden de resultaten gepubliceerd van een buitengewoon interessant wereldwijd onderzoek: naar interne fraude. Wist je dat het bijna anderhalf jaar duurt voordat een fraude wordt ontdekt? Dat de mediaan voor interne fraudes in West Europa bijna 200.000 euro per geval bedraagt? Jij kunt als compliance professional een flinke steen bijdragen om de omvang en duur van interne fraude terug te dringen! Hoe? lees even verder.

*organisaties verliezen gemiddeld 5% van hun omzet door fraude; de periode vóórdat een fraudegeval wordt ontdekt bedraagt 16 maanden; sommige gevallen worden veel sneller ontdekt, maar 20% van alle fraudezaken duren 3 jaren of langer (met dus veel hogere schade); corrupt gedrag kent een mediaan van 22 maanden;

*tips zijn veruit de belangrijkste detectiemethode (40%, tegenover 15% door interne audit en 7% ‘per ongeluk’ ontdekt); die tips komen voor ruim de helft van eigen medewerkers, maar óók een derde van klanten (21%), (potentiële) leveranciers (8%) en andere belanghebbenden (zoals concurrenten); 14% van alle Meldingen waren anoniem!
Deze cijfers bewijzen nmm dat (a) je in jouw compliance programma heel veel aandacht moet besteden aan het creëren van een veilige, open cultuur waar medewerkers worden aangespoord om hun mond open te doen indien zij zaken zien die mogelijk niet geheel in lijn zijn met hun kernwaarden en gedragscode; en (b) de externe Meldijn óók open moet staan voor meldingen door derden (anders mis je heel veel meldingen, bijv. over mogelijk corrupt gedrag);

*een gedragscode en hotline worden gezien als antifraudemaatregelen (dat is het goede nieuws), evenals het hebben van een anti-fraude beleid (policy) en bijbehorende trainingen; sterker nog, bedrijven die wel een gedragscode hebben, zagen 56% minder verlies wegens fraude! Bedrijven die wel een hotline hadden zagen een 50% reductie; vergelijkbare percentages werden gevonden voor het hebben van een anti-fraude beleid en trainingen, alsook voor de duur van de fraude.
Kortom: investeren in goede compliance programma’s is ook financieel de moeite waard!

*kijkend naar het profiel van daders worden de hoogste risico’s gevonden bij inkoop, gevolgd door executive en hogere managementlagen; rode vlaggen om in de gaten te houden zijn:
—veel meer uitgeven dan bij het salaris hoort;
—financiële moeilijkheden;
—ongezond nauwe banden met bepaalde leverancier of klant;
—geen informatie of taken willen delen, moeite met control issues;
—familie of echtscheidingsproblemen;
—een narcistische, ik-eerst, handel-is-handel mentaliteit.

*in slechts 15% van alle fraudegevallen werd de volledige schade vergoed; in 53% werd helemaal niets teruggehaald van de fraudeur;

Iets meer achtergrondinformatie over dit onderzoek:
-het werd uitgevoerd middels een enquête onder meer dan 40.00 leden van de Certified Fraud Examiners Association (voornamelijk interne auditors, fraude onderzoekers en forensische accountants);
-meer dan 2600 zaken werden gedurende een vol jaar geanalyseerd, in 125 landen en 23 sectoren; fraude komt overal voor, ongeacht omvang van de organisatie, profit/not for profit, en zo voort;
diefstal en corrupt gedrag komen het meest voor; voorbeelden van corrupt gedrag: belangenverstrengelingen -bijv door inkopers en verkopers-, kickbacks, ongeoorloofde geschenken en vermaak;
-uiteraard hebben organisaties een mengeling van hard controls en soft controls nodig; interne controls en het vermijden van de mogelijkheid om die te omzeilen, scheiding van functies, vier-ogen principes, interne audits (met name onverwachte), reviews van financiële rapportages, (pro-actief) monitoring en big data analyses blijven hard nodig, evenals een sterke toon at the top;
-verliezen veroorzaakt door mannen waren 75% hoger dan veroorzaakt door vrouwen ☹

Klik hier om naar hun website te gaan en het hele rapport te downloaden (25Mb, 80 pagina’s); de belangrijkste grafiek: