Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Tips

Compliance loont: dit zijn de harde feiten!

Iedere twee jaren doet de ACFE een onderzoek onder haar 90 duizend leden naar fraude op de werkvloer. Het goede nieuws: compliance LOONT! Dankzij een heldere gedragscode, veilige Speak Up-cultuur, training en een anonieme web-gebaseerde meldmogelijkheid zijn de omvang en duur van fraude met bijna de helft terug te brengen!

Onderstaande cijfers gaan hopelijk ook jouw CFO en CEO overtuigen om jullie compliance programma naar een hoger niveau te brengen. Het onderzoek is gebaseerd op bijna tweeduizend fraudezaken in 138 landen, ingebracht door forensische accountants (42%), interne auditors (23%), compliance professionals (6%) en andere professionals. Onderstaand de hoogtepunten voor jou samengevat, aangevuld met mijn TIPS.

Hoogtepunten:
*43% van alle fraudezaken werden ontdekt dankzij tips: meldingen van eigen medewerkers (ruim de helft) of derden-belanghebbenden zoals klanten (21%), anonieme melders (15%) en leveranciers (11%). Externe hotlines zorgen ervoor dat tweemaal zo vaak fraude werd ontdekt.
TIP: zorg dat jullie Meldprocedure ook op het internet staat en de web-meldlijn toegankelijk is voor derden-belanghebbenden, liefst via een externe website (en vermijd het vreselijke woord klokkenluidersregeling);

*meldingen waren ruim 3x vaker de reden dan interne audits, management reviews en andere manieren om achter fraude te komen!
TIP: bevorder een doe-je-mond-open cultuur;

*meldingen via website en emails zijn veel belangrijker geworden dan via telefoon (een kwart tot een derde vaker);

*de schade per fraudegeval lag rond de $145.000 (dit is de mediaan, heel kleine en heel grote bedragen zijn daarin weggelaten); dat kom neer op ongeveer 5% van hun omzet (let op: het gemiddelde verlies lag veel en veel hoger: $1,6m);

*bijna de helft van alle gevallen betrof corrupt gedrag in de breedste zin van het woord, zoals smeergelden, vervalste inkoop- of verkooppraktijken, ongeautoriseerde kortingen, valse declaraties, en dergelijke; 22% betrof diefstal, 5% vervalste boekhouding; valsheid in geschrifte en vervalste dokumenten en emails waren de belangrijkste methoden om te pogen de fraude te verbergen;

*het duurt ongeveer 12 maanden voordat fraude wordt ontdekt (let op, dat is een gemiddelde: dus een aantal fraudegevallen kan vele jaren voortkabbelen);
TIPS: sommige maatregelen mogen in jullie compliance programma niet ontbreken:
een helder anti-fraude beleid (laat medewerkers die verplicht melden; zie mijn EERDER BLOG DAAROVER); training (want dat vermindert fraude-omvang en leidt tot meer meldingen); melden via de eigen leidinggevende en regelmatige risicoanalyses; Voeg daar een email adres aan toe, zoals Meldingen@ABC.com, SpeakUp@ABC.com of Compliance@ABC.com;

*voor compliance professionals bevat het rapport ook interessante details over diegenen die fraude pleegden; het schadelijkst waren (oudere) directieleden, eigenaren en executives met veel jaren ervaring in dezelfde organisatie; mannen pleegden 3x vaker fraude dan vrouwen; twee-derde had een universitaire graad of hoger;

*interessant zijn ook de rode vlaggen die jullie aan het denken moeten zetten: een exorbitant uitgavenpatroon; medewerkers in financiële problemen; te intieme relatie met leverancier of klant; geen bereidheid om taken te delen met collega’s; snel geïrriteerd of defensief; intimiderend. Een slechte jaarbeoordeling, het mislopen van een promotie en angst om hun baan te verliezen verhoogden eveneens het risico op fraude.

Meer lezen? KLIK HIER voor het gehele rapport van de ACFE (Association of Certified Fraud Examiners): Report to the Nations 2024

Gratis klankborden hierover: bel me dan op 0654914377!

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland