Compliance trainingen: zijn ze wel leerzaam, relevant en inspirerend?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Compliance trainingen moeten leerzaam, relevant en inspirerend zijn willen ze effectief blijken. Dat is echter gemakkelijker opgeschreven dan uitgevoerd. Laten we alle drie deze criteria eens kort bespreken.

    1. Leerzaam:

Compliance trainingen gaan te vaak over de wet en nieuwe wetgeving. Regels. Of herhalen hetgeen vorig jaar en het jaar daarvoor al werd getraind. Vaak klagen medewerkers dat zij te weinig leren tijdens de compliance trainingen. Uitdaging en prioriteit nummer 1: trainingen moeten leerzaam zijn en blijven. Dat pleit er voor om trainingen op tenminste twee of drie niveaus aan te bieden: een foundation, een medior en een expert niveau. Op die wijze kunnen medewerkers vrijwillig voor verdieping kiezen en meer kennis tot zich nemen dan verplicht gesteld. Het vergt meer huiswerk en budget, maar levert ook meer op. Focus minder op regeltjes en meer op principes, vergezeld van casus uit de eigen organisatie of bedrijfstak en zet medewerkers aan het denken.

    2. Relevant:

Uitdagender is het om er voor te zorgen dat de compliance training relevant is qua inhoud voor de deelnemers. Hiertoe kun je de groep medewerkers opdelen in risico-groepen, al dan niet gecombineerd met het vereiste kennisniveau. Van managers mag je verwachten dat zij op velerlei onderwerpen uit de Gedragscode het expert niveau van de training volgen; van mensen buiten kantoor of laaggeschoolden waarschijnlijk alleen Foundation niveau. Bij het ontwerpen, schrijven en inrichten van jouw compliance trainingen kun je die modulair opbouwen waardoor je rekening kunt houden met bovenstaande differentiaties, want medewerkers EN managers willen dat de training relevant is voor hun industrie, kennisniveau en huidige functie. Dat vergt veel denkwerk en medewerking van jouw HR organisatie om medewerkers te gaan indelen in groepen en categorieën, maar betaalt zich uiteindelijk wel terug qua effectiviteit van en waardering voor jouw trainingen.

    3. Inspirerend:

Wellicht is dit nog wel de grootste uitdaging, want met een fors budget en veel tijd kun je de twee bovengenoemde uitdagingen wellicht goed zelf te lijf, voor inspiratie moet je regelmatig buiten de deur. Uit recent onderzoek blijkt dat medewerkers een live-training inspirerender vinden dan een e-learning, zeker indien die e-learning als een standaard, ingekocht pakket wordt ervaren. Live trainingen zijn echter bij honderden of duizenden medewerkers bijna ondoenlijk, tenzij je een zeer uitgebreid train-the-trainer programma uitrolt. Vandaar dat een combinatie van de volgende drie activiteiten in de praktijk een hoog rendement blijkt op te leveren:
a. een introductie door de eigen leidinggevende over de vraag waarom ‘verantwoord zakendoen’ zo belangrijk is: duidelijkheid verschaffen over de vraag HOE deze organisatie wil dat we zakendoen;
b. een e-learning om alle medewerkers met korte trainingen gedurende een paar maanden de ‘basis’ bij te brengen; maar dan wel een e-learning die uit aparte modules bestaat zodat niet elke medewerker elke module op elk aangeboden niveau hoeft te volgen; kies die modules die relevant zijn en gebaseerd op zijn/haar risicoprofiel en kennisniveau;
c. live gesprekken met de eigen leidinggevende (al dan niet ondersteund door een getrainde compliance functionaris) over telkens een ander onderwerp uit de gedragscode en een dilemma uit de praktijk van deze afdeling zelf.

Voeg daarbij zichtbaarheid van senior managers om de tone at the top AND the middle te onderstrepen en geloofwaardig te maken, en jouw aanpak zou een heel eind in de goede richting moeten komen.