Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Benchmark onderzoek

Compliance Trend Rapport onder Nederlandse CECO’s: de hoogtepunten

Afgelopen maandag werd het VOXIUS Trendrapport Compliance 2023 gepresenteerd: een onderzoek onder 58 Nederlandse (Chief) Ethics & Compliance Officers in de niet-financiële sector. Regien Haarbosch (Voxius) heeft op basis van 58 interviews de stand van zaken in compliance-land op bewonderenswaardige wijze in kaart weten te brengen: een kwalitatief onderzoek met verassende inzichten. Wat kunnen we van dat onderzoek leren? Hierna vat ik de (voor mij althans) meest in het oog springende zaken voor jou samen.

Hoogtepunten:
*CECO’s maken zich het meest zorgen over integriteit van werknemers en de reputatie van hun organisatie, maar moeten vechten om hun directies te overtuigen, want maar in één op de vijf gevallen zijn hun organisaties intrinsiek gemotiveerd om het goede te doen;

*meestal beschikken CECO’s niet over een eigen budget, of ligt de omvang niet bij voorbaat vast, maar slechts een klein percentage is daarover ontevreden;

*71% van hen heeft een majeur incident meegemaakt; in de helft van die gevallen leidde de root-cause analyse tot verbeteringen in beleid of trainingen (in de andere helft dus niet); CECO’s zijn wel teleurgesteld dat majeure incidenten niet leiden tot beter gedrag;

*belangrijkste redenen om wel of niet rekening te houden met compliance-overwegingen zijn: mogelijke reputatieschade, hoogte van boetes, mogelijk gemiste omzet, en pakkans; zoals te verwachten zijn CECO’s en directies het lang niet altijd eens met elkaar (en dat hoeft ook niet);

*ESG krijgt maar in een paar procent topprioriteit, maar de verwachting is wel dat dat percentage gaat groeien, naast due diligence / third party screening, mensenrechten, export controle/sancties, e.d.; hun verwachting is dat GRC (Governance, Risk en Compliance) naar elkaar toegroeit en meer geïntegreerd zal worden benaderd;

*meestal rapporteren CECO’s aan Hoofd Juridische Zaken (38%), de CFO (30%), de CEO (23%) of aan hen beiden; in 2 gevallen aan iemand in de Raad van Commissarissen (dat benadrukt hun onafhankelijkheid!) of aan interne audit of risk (lijkt me minder verstandig); de meeste CECO’s zijn tevreden over hun mandaat en onafhankelijkheid;

*60% heeft minder dan 5 fte’s, 24% heeft 5 tot 10 fte’s en 16% meer dan 10 in de compliance functie;

*een op de drie CECO’s zou graag betere instrumenten inzetten om de effectiviteit van hun compliance aanpak te kunnen meten;

*de meeste CECO’s verwachten dat de komende jaren hun scope zal worden uitgebreid; denk aan trade controls, ESG, screening / due diligence, mensenrechten.

KLIK HIER om het volledige rapport online te kunnen bekijken of een hardcopy aan te vragen.

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland