Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Compliance: van noodzaak naar strategie-katalysator

Geen categorie

De compliance functie wordt nog te vaak gezien als een noodzakelijk kwaad of kostenpost. Indien je holistisch naar de organisatie en risico-management kijkt, is het eigenlijk een katalysator om de strategie mogelijk te maken of zelfs te versnellen. Want zonder een effectief ‘responsible business conduct ‘ programma is de kans te groot dat de doelen niet worden gehaald. Sterker nog, ethisch handelen vergroot op lange(re) termijn het succes van de organisatie (zie diverse eerdere blogs)!
Wat kunnen we leren van een recente benchmark, die deze zomer werd gepubliceerd, op basis van de input van 1400 organisaties?

Schokkende cijfers:
Allereerst even schrikken. Hoewel ruim 90% van de risk en compliance deelnemers een zeer positief beeld heeft van hun eigen organisatie en hun cultuur van vertrouwen en integriteit, wordt dat niet door het grote publiek gedeeld. Slechts 20% van recent ondervraagde mensen op straat denkt dat business executives ook ethisch zijn! Onze sociale ‘license to operate’ is dus nog steeds in de gevarenzone.

Een paar ‘opmerkelijke’ tendenzen:
*voor organisaties die internationaal moeten opereren blijft het een grote uitdaging om bij te blijven met steeds wijzigende wetgeving; de eigen organisatie daarover voortdurend informeren en policies up to date houden blijken erg lastig (regulatory compliance)
*goed nieuws is dat er steeds meer aandacht komt voor cultuur (behavioral compliance): 75% vindt het belangrijk of erg belangrijk om dit aspect méér aandacht te geven; grootste uitdaging daarbij blijkt echter dat maatregelen gericht op risico’s en wetgeving DIRECT zichtbaar zijn, maar cultuurverbeteringen pas op langere termijn (en moeilijker meetbaar; zie mijn blog 03-2019);
*technologie wordt met name ingezet om risicoanalyses uit te voeren, elearnings en nieuwe handleidingen uit te sturen en medewerkers jaarlijkse verklaringen te laten ‘ondertekenen’; sommige organisaties gebruiken technologische oplossingen ook om na gebleken overtredingen van de gedragscode de root-cause analyse en verbetervoorstellen te dokumenteren (dat laatste is noodzaak volgens de in juni vernieuwde ‘adviezen’ van het Amerikaanse Ministerie van Justitie: 2020 U.S. Department of Justice Evaluation ofCorporate Compliance Programs).
*meer aandacht wordt verwacht de komende periode voor anti-corruptie, met name buiten de USA;
*er bestaat een sterke correlatie tussen volwassen, effectieve compliance programma’s en hoe ethisch de cultuur gebaseerd op vertrouwen wordt ervaren door medewerkers: hoe ethischer, hoe effectiever en volwassener het compliance programma 😊

Wat gaat de hoogste prioriteit krijgen:
Onder invloed van Covid19 of al langer een uitdaging, het zal weinig lezers verbazen dat cybersecurity and data privacy naast bescherming van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijkheid de komende periode nog meer aandacht gaan vergen. Extra aandacht zal de komende jaren ook moeten gaan naar het terugdringen van corrupt gedrag, fraude en verhogen van financiële integriteit.

Voor wie het oorspronkelijke rapport geheel wil lezen: klik hier

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, dokumenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland