Er bestaat maar één effectieve remedie tegen hoge boetes!

By Roland NotermansGeen categorieWith 1 comment

Veel redenen kunnen worden aangevoerd om een compliance programma te verbeteren; vaak eist de Raad van Bestuur eerst een kosten-baten analyse. Wat kost compliance, wat levert het op, en wanneer doen we genoeg? Die laatste vraag werd eens cynisch beantwoord door de hoogste toezichthouder in Engeland: “Indien u in mijn werkkamer moet verschijnen, was uw compliance programma blijkbaar onvoldoende!” Dat helpt niet echt. Onderstaande voorbeelden wél.

In de praktijk blijkt dat er maar één effectieve remedie bestaat tegen torenhoge boetes.

Drie voorbeelden
Morgan Stanley/China: Garth Peterson was hoofd onroerend goed bij Morgan Stanley in China, kocht ambtenaren om en werd veroordeeld tot 9 maanden gevangenis alsmede miljoenen in boetes. Zijn werkgever, Morgan Stanley, kon aantonen dat Peterson jaarlijks was getraind, onder andere op het gebied van het anti-corruptiebeleid van zijn werkgever: Morgan Stanley kwam met de schrik vrij.

Harris Corp. kocht een kleine Chinese firma (CareFx), die potentiële kopers luxueuze geschenken gaf. De kosten daarvoor werden in de boeken weggepoetst. Prompt na de acquisitie van CareFx werd een effectief compliance programma uitgerold bij CareFx, inclusief anonieme meldijn. Binnen een half jaar nadat het corrupt gedrag, goedgekeurd door de CEO van CareFx, was ontdekt dankzij een interne melding meldde Harris het incident bij de autoriteiten en werkte volledig mee.

PetroTiger was een oliebedrijf met activiteiten in Colombia. Zes medewerkers, waaronder beide Co-CEOs en de General Counsel, zijn aangeklaagd wegens corruptie. Aangezien PetroTiger zelf aangifte deed, volledig meewerkte en een effectief compliance programma had, ontsnapte de onderneming aan een boete.

Ook in Duitsland helpt effectieve compliance tegen boetes
Anderhalf jaar geleden moest het hoogste gerecht in civiele en strafzaken in Duitsland (Bundesgerichtshof – 1StR 265/16) een uitspraak doen over de vraag welke factoren de hoogte van een boete kunnen verlagen. In de onderhavige casus ging het om omkoping en belastingontduiking door medewerkers tegen interne regels in. Het hof noemde twee, zeer belangrijke, factoren:
1. of de onderneming daadwerkelijk een risico-gebaseerd, effectief compliance programma heeft;
2. of de onderneming na ontdekking van een majeur incident prompt alle redelijke maatregelen heeft genomen om vergelijkbare overtredingen in de toekomst te voorkómen (inclusief verbeteringen in processen en procedures).

Compliance helpt ECHT
Een effectief compliance programma is mijns inziens je enige troefkaart die je kunt trekken indien een majeur incident als omkoping of kartelvorming door toezichthouders wordt onderzocht. Plus prompt, adequaat optreden tegen daders, meewerken aan onderzoeken en het verbéteren van zwakke plekken. Effectieve compliance vergt minimaal aandacht voor zeven elementen: klik hier om mijn gratis e-book daarover te lezen of te downloaden.