Fraude rapport vorige week toont noodzaak voor nog meer compliance inspanningen!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week verscheen een verontrustend rapport. De titel luidt: “Revealing the true cost of financial crime”. Dat rapport raakt ons allemaal want het gaat over de omvang fraude, witte boorden criminaliteit, diefstal, corruptie, witwassen, cybercriminalteit en moderne slavernij. De omvang wordt geschat op ongeveer 3% van de omzet van elke commerciële organisatie. Dat doet pijn, want in sommige sectoren wordt soms net eens zoveel netto winst gemaakt. Dat kan dus beter. Wat kunnen wij, compliance professionals, van dit rapport zoal leren? Laat ik de hoogtepunten kort weergeven.

*Ongeveer de helft van alle bedrijven (bijna 2400 in totaal) geeft aan dat zij slachtoffer zijn geworden van een of meer vormen van bovengenoemde fraude (opvallend is wel dat slechts 20% van de Russische bedrijven dat aangaf: zouden zij met een heel andere bril naar fraude kijken, gewend als zij zijn aan wat wij frauduleus gedrag noemen?);

*Van die groep slachtoffers zag 69% corruptie in het eigen bedrijf; 61% witwaspraktijken; 50% fraude; 59% diefstal; 41% cybercriminaliteit en 58% een vorm van moderne slavernij (de externe observaties zijn vergelijkbaar, maar hetgeen zorgen baart is dat men INTERN zo veel observeert zonder te rapporteren!);

*ruim 40 miljoen mensen zijn slachtoffer van moderne vormen van slavernij.

Interessant vond ik onderstaande inschatting van de omvang van de kosten van al deze fraudes bij elkaar:


Ook diefstal, cybercriminaliteit en moderne vormen van slavernij leiden tot forse kostenposten (met name India, China, Pakistan, Bangladesh en Oezbekistan op het gebied van slavernij).

Helaas wordt in Europa maar ongeveer 1% van alle opbrengsten uit criminaliteit teruggevorderd door jusitiële autoriteiten. dat gegeven, samen met de enorme kostenpost voor bedrijven, betekent dat we hoogstwaarschijnlijk nog meer aandacht zouden moeten geven aan preventie door middel van:
*meer compliance awareness trainingen (OOK voor zakenpartners) en nudges aan eigen medewerkers;
*meer due diligence op zakenpartners (40% screent in het geheel GEEN zakenpartners momenteel);
*meer nadruk leggen op leveranciers die compliance hoog in het vaandel EN praktijk hebben;
*meer serieus werk maken van mensenrechten (KLIK HIER indien je een mensenrechtenbeleid wil lezen dat ik recent voor een klant schreef).

Kortom: veel werk aan de winkel voor compliance professionals!
Het volledige rapport (zowel wereldwijd als alleen Europa) is te downloaden via deze link.