Gedragscodes: wat kunnen we van andere bedrijven leren?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Recent onderzoek gedragscodes en hun implementatie: de hoogtepunten!

Begin november publiceerde de Erasmus Universiteit samen met KPMG een interessant vergelijkend onderzoek naar de gedragscodes van de top 200 Fortune bedrijven. Daaruit kwamen significante verschillen naar voren tussen bedrijven die hun hoofdkantoor in de USA respectievelijk Europa en Azië hadden. Belangrijker dan die verschillen is dat we zelf enige krenten uit deze pap kunnen halen voor ons eigen compliance programma de komende jaren!

Een paar hoogtepunten:
**slechts 43% beschrijft in de gedragscode ook de kernwaarden van het bedrijf (hetgeen inmiddels een best practice is -rn; de 10 meest gebruikte kernwaarden staan op p.13);
**opvallend is dat sinds 2008 veel meer bedrijven niet alleen hun verantwoordelijkheid jegens eigen medewerkers beschrijven maar ook die jegens de gemeenschap (andere stakeholders);
**zoals te verwachten zijn de meeste gedragscodes een combinatie van principes en regels (t.w. 73%);
**training mbt de gedragscode is vaak een combinatie van e-learning gevolgd door persoonlijke sessies, vaak apart voor managers (want ZIJ moeten juist de goede boodschap zelf doorgeven -rn);
**in 2/3e van de bedrijven moeten managers jaarlijks verklaren zich aan de gedragscode te houden;
*in bijna de helft van de bedrijven focust het jaarlijks beoordelingsgesprek OOK op het correcte gedrag van de medewerker (hetgeen inmiddels ook een best practice is teneinde de communicatie congruent te maken -rn)
**slechts 1/3 heeft een centraal “ethics committee” dat het geheel overziet en bespreekt (hetgeen ik van harte aanbeveel -rn)
**het overzicht bevat ten slotte mooie aanbevelingen t.a.v. het herschrijven van een gedragscode, de wijze waarop e.e.a levend gehouden zou kunnen worden en het monitoren van de effectiviteit.

Kortom: als je ideeën wilt opdoen, ga dan naar deze website want dit is een goed begin (slechts 33 pagina’s.