Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Tips

Klokkenluiders lopen 62% kans op represailles: wat te doen?

In een wereldwijd onderzoek door het Ethics & Compliance Initiative bleek bovengenoemd percentage zelfs nog hoger onder alleen Amerikaanse of alleen Indiase medewerkers: 82% resp. 90%. Pijnlijke cijfers. Zeer relevant en actueel.

Waarom? Omdat de wereldwijde cijfers statistisch gezien waarschijnlijk niet heel sterk afwijken van hetgeen in jouw eigen organisatie gebeurt. Zelfs indien het bij jullie de helft beter is (31% represailles) dan is er nog veel werk aan de winkel lijkt me, ZEKER met de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders in aantocht. Want die draait het bewijsrisico bij represailles om: de werkgever moet bewijzen dat van represailles GEEN sprake was. Ben jij al bezig om jouw leidinggevenden (en hun teams) op dit gebied te trainen?

Hoogtepunten uit het onderzoek:
*Een op de drie medewerkers (wereldwijd) was ontevreden over de reactie van de organisatie mbt een melding.

*Een op de vier medewerkers (wereldwijd) voelt zich NIET gesteund door hun manager om de gedragscode te volgen en ziet ook geen voorbeeldgedrag of aandacht voor integer gedrag; 30% ziet zelfs geen voorbeeldgedrag bij topmanagement. En 41% denkt dat topmanagement liever de ethische regels opzijzet dan dat ze omzet willen verliezen.

*Represailles namen in de jaren 2015-2020 toe met ruim 60% in totaal.

*Een op de drie Amerikaanse medewerkers voelt zich onder druk gezet om de ethische regels opzij te zetten, in China is dat zelfs ruim de helft.

*Een op de vijf (in de USA) denkt dat ‘topmanagement’ en hun eigen manager NIET afgerekend zullen worden indien zij de gedragscode overtreden.

*Een op de drie medewerkers (in de USA) heeft een overtreding van de gedragscode zelf gezien, in China zelfs bijna de helft.

Welke vormen kunnen represailles aannemen?
Negatieve gevolgen na het melden van een vermoeden van een overtreding van de gedragscode kunnen allerlei vormen aannemen. Zichtbaar en amper zichtbaar. Door leidinggevenden en/of collega’s. Van subtiele ‘grapjes’, veel te veel of veel te weinig werk, negatieve lichaamshouding, buitensluiten van vergaderingen/uitnodigingen/emails, tot valse geruchten verspreiden en intimidatie. En méér!

Hoe kun je die verminderen?
Train leidinggevenden op het herkennen van ALLE vormen van represailles. Alsook op het creëren van een psychosociaal veilige werkomgeving (zie mijn blog begin vorige maand) en oprechte inclusiviteit, het belang van een verantwoorde, integere werkcultuur en intervisie op deze gebieden, om echt van elkaar te (kunnen) leren. Tenslotte train hen ook wat wel en niet te doen zodra ze represailles vermoeden, herkennen of een melding van een teamlid daarover ontvangen.

Inventariseer samen alle vormen van represailles die jullie maar kunnen bedenken. Maak ze bespreekbaar en zorg dat iedereen helder voor ogen heeft wat wel en niet is toegestaan. Waar jullie grenzen trekken. Glasheldere definities. Bespreek hoe je met vermoedens omgaat. Acties van omstanders: wat mag je van elkaar verwachten? Hoe oefen je dat? Herhaal, herhaal, herhaal, want mensen vergeten. Herinner leidinggevenden ook regelmatig aan hun extra verantwoordelijkheden. Oók op het gebied van het voorkómen van represailles in hun eigen teams.

Publiceer jullie onderzoeksprotocol, zodat elke medewerker kan zien welke stappen de organisatie neemt nadat een melding is ontvangen (óók meldingen mbt represailles). Dat verlaagt de drempel om zo’n melding te doen en verhoogt vertrouwen (zie mijn eerder blog over onderzoeksprotocollen: KLIK HIER, of doe mee aan het webinar daarover op 3 april a.s.). Publiceer ook jullie sanctiebeleid, zodat medewerkers weten met welke verzwarende en verlichtende factoren rekening wordt gehouden bij het vaststellen van de hoogte van een disciplinaire maatregel.

Tenslotte:
een goede definitie van represailles of zelfs een anti-represaille beleid (handleiding/policy) en trainingsprogramma lijken onontbeerlijk, nu de Wet Bescherming Klokkenluiders door de Eerste Kamer is aangenomen en de wet alleen nog in het Staatsblad hoeft te worden gepubliceerd (lijkt mij kwestie van slechts enkele weken).

Ondersteuning daarbij nodig? Dan even bellen 😊

Het wereldwijde onderzoek omvatte tien landen en kan hier worden teruggevonden:

www.Ethics.org (GBES Global Business Ethics Survey); of via: https://www.ethics.org/retaliation-for-reporting-misconduct/

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland