Liever 5 minuten per week compliance?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Waarom zou jij jouw collega’s 5 minuten per week compliance training geven in plaats van een of tweemaal per jaar? Het korte antwoord is: omdat mensen vergeten, omdat compliance onderdeel van de DNA van de organisatie moet worden en omdat het effectiever is. 

Bedenk eens hoeveel jij zelf nog weet van een cursus die jij ongeveer een jaar geleden op jouw eigen vakgebied mocht volgen. “Kun jij binnen 5 seconden de top 3 leermomenten noemen?” Ik stel deze vraag al jaar en dag tijdens workshops en krijg zelden een positief antwoord. Dat heeft twee oorzaken: mensen herinneren zich de leermomenten indien zij die regelmatig herhalen of indien zij die in hun dagelijkse praktijk kunnen toepassen! 

Dit onderwerp leidde eind 19e eeuw al tot een opzienbarende publicatie door de Duitse psycholoog Ebbinghaus, die aantoonde dat herhaling noodzakelijk is om het geleerde ook te kunnen onthouden:

Wat betekent dat voor compliance professionals die het bewustzijn (moeten) proberen te verhogen over onderwerpen die medewerkers niet direct aanvoelen (zoals belangenverstrengelingen; mededinging; faciliterende betalingen; sancties)? Indien het al moeilijk is om je een cursus op jouw eigen vakgebied te herinneren of zelfs toe te passen in je dagelijkse praktijk, dan is de uitdaging voor compliance onderwerpen nog veel groter. 

Uiteindelijk wil je dat medewerkers de onderwerpen uit jullie gedragscode begrijpen en op verstandige, verantwoorde wijze op basis daarvan beslissingen nemen:

De App die ik hieronder beschrijf laat medewerkers vragen beantwoorden, filmpjes en andere informatie-hapjes tot zich nemen en zelfs onderlinge wedstrijdjes spelen (in 8 talen) over onderwerpen die zij moeten gaan beheersen. Je kunt diverse niveaus aanbrengen zodat sommige medewerkers op introductie niveau de stof aangereikt krijgen, anderen op medior of expert niveau. Het grote voordeel daarvan is dat medewerkers worden uitgedaagd en afhankelijk van risico-profiel en senioriteit een op hen specifiek toegespitst leerprogramma doorlopen. Sales moet bij voorbeeld meer weten van geschenken en omkoping, research medewerkers meer van geheimhouding en vertrouwelijkheid. Sommige managementlagen moeten op alle onderdelen van de gedragscode een expert worden. 

De App bekijkt iedere week of men zijn/haar niveau haalt en behoudt p de door jou bepaalde onderwerpen uit het compliance programma. Bij verkeerde antwoorden worden extra vragen over dat onderwerp aangeboden. De medewerker moet er voor zorgen dat haar/zijn scores groen blijven ipv rood worden (zie mijn eerdere nieuwsbrieven over nudging: medewerkers worden sterk gestimuleerd om de rode gevarenzone te vermijden). 

De App wordt aan de stijl van ieder bedrijf aangepast en werkt op smartphones, tablets en PCs. Ik heb puur als demo een aantal vragen op het gebied van kernwaarden, mededinging en belangenverstrengelingen geschreven om jullie te laten ervaren hoe zo’n cursusprogramma voor jouw bedrijf er uit zou kunnen zien:

De vragen kun je zelf gaan schrijven of samen met mij (ik heb e-learnings geschreven voor bedrijven als ASML, Heineken, SHV, Mammoet, PerfettivanMelle, Fugro en andere). De App is ontwikkeld door een van de drie beste online leerspecialisten van Nederland en zou ook voor veiligheid, HR, vaardigheden en andere leerdoelen door jullie bedrijf kunnen worden gebruikt.

Bekijk hier een kort filmpje van die App zoals die er in de demo-omgeving uitziet. Mocht je zelf alle vragen willen kunnen doorlopen, dan heb je een inlogcode nodig. Die stuur ik je met alle plezier, maar om te voorkomen dat alle lezers met dezelfde inlogcode tegelijk aan de slag gaan, stuur ik telkens een andere inlogcode per email (nuxcompliance@kpnmail.nl)