Blog

04 mei

Wat weten we van de relatie Compliance Professional en Raad van Commissarissen?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Afgelopen donderdag verscheen een lang artikel in het Tijdschrift voor Compliance. Een artikel, dat ons onderzoek beschrijft over de relatie tussen de Compliance Professional (CP) en de eigen Raad van Commissarissen/Toezicht (RvC). Een onderzoek dat ik met vijf medeleden van de Kennistafel Gedrag en Cultuur van de Nederlandse Vereniging voor Compliance Professionals (VCO) deed aan

Read More
19 apr

6 tips voor elke Compliance Professional die toekomstbestendig wil blijven!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Ik ben een groot voorstander van heldere, pragmatische, eenvoudige en effectieve compliance programma’s. Lange (juridische) teksten en dikke handboeken werken volgens mij niet. Lees even verder, want de kans dat jij de vorige week gepubliceerde ISO 37301 standaard gaat lezen is waarschijnlijk niet groot. MAAR er is goed nieuws: zelfs in dergelijke publicaties staan heel

Read More
22 mrt

Waardevol onderzoek over toegenomen represailles en -werkdruk

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Deze maand werd voor de 17e achtereenvolgende keer een (inmiddels) internationaal onderzoeksrapport gepubliceerd: Global Business Ethics Survey. Tien landen deden hieraan mee. Vier onderwerpen staan daarin centraal: toegenomen werkdruk, aantal vermoedens van overtredingen, daarvan melding doen, en toegenomen represailles. Ik zet de belangrijkste punten uit dat rapport op een rij. Aan het einde kom ik

Read More
08 mrt

Schokkende cijfers mbt beleving van integere cultuur!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Onderzoek vorig jaar onder bijna drieduizend werknemers in 33 landen -waaronder 12 Europese- in alle continenten in opdracht van EY laat zeer schokkende, trieste cijfers zien. Dit onderzoek heeft tot nu toe weinig aandacht gekregen. Vandaar vandaag een korte samenvatting, zodat compliance professionals ervan kunnen leren. Het schriftelijke onderzoek werd aangevuld met 600 interviews verspreid

Read More
22 feb

Wordt compliance bij jullie ook als noodzakelijk kwaad of verzekeringspolis gezien?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Een op de drie medewerkers vindt dat compliance een noodzakelijk kwaad is. Een iets grotere groep meent dat compliance eigenlijk weinig méér is dan een verzekeringspolis tegen misstanden. Managers zijn gelukkig ietsje positiever. Hoe kunnen we samen dat beeld verbeteren, en de toegevoegde waarde van onze inspanningen beter over het voetlicht brengen. Lees hier 5

Read More
07 mei

Onderzoeksprotocol en Handboek ‘interne onderzoeken doen’ zijn essentiëel!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

De Coronacrisis maakt de taken van de compliance professional nóg moeilijker. Denk bij voorbeeld eens aan interne onderzoeken. Gelukkig publiceerde vorige maand het Huis voor Klokkenluiders (HvK) een waardevol document. Het is een brochure die uitleg geeft over twee onderwerpen: het intern uitvoeren van onderzoeken, en over de noodzaak van een Onderzoeksprotocol. De brochure is

Read More
07 apr

Compliance benchmark rapport 2020: óók voor jou relevant!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week werden de resultaten uit een jaarlijks benchmark-onderzoek gepubliceerd. Die resultaten geven waardevolle suggesties en tips voor jullie eigen compliance programma. Het lijvige rapport vat ik voor jou samen in de komende twee nieuwsbrieven, en ik concentreer me op de 6 belangrijkste onderwerpen. Slechte compliance kan ‘fataal’ zijn Dit klinkt behoorlijk grof in deze

Read More
06 feb

Compliance succes vergt zichtbare actie op alle managementniveaus: ondersteun elke leidinggevende met deze tips!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Recent onderzoek toont een positieve relatie aan tussen managers die medewerkers respecteren en waarderen, hen tijdig feedback geven en begaan zijn met hun professionele groei, en de perceptie van medewerkers dat het veilig is om te melden en follow-up zal worden gegeven aan meldingen. Dat is goed nieuws! Waar ging dit onderzoek over en wat

Read More
03 okt

Compliance en moreel leiderschap: de SCHIJN is al fataal!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week nog moest de Algemeen Directeur van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Harm Mannak schoorvoetend toegeven dat hij had verzuimd transparant te zijn over zijn Voorzitterschap van de Raad van Commissarissen en aandeelhouderschap van een vennootschap die ex-ENRON CFO Andy Fastow had uitgenodigd voor een NBA-congres. Fastow bleek OOK aandeelhouder van dezelfde vennootschap. Harm

Read More
17 jun

Compliance-schendingen en groepsgedrag: 10 tips van deze expert!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Sociaal psycholoog en hoogleraar Rob van Eijbergen heeft in april jl. zijn oratie uitgesproken getiteld “Integriteit en kwaliteit van organisaties”. Voor wie zijn belangrijkste aanbevelingen en tips wil lezen, geef ik onderstaand een samenvatting. De kernvragen die hij zich stelt zijn: (a) waar liggen op organisatieniveau de oorzaken voor integriteitsschendingen, en (b) wat zouden organisaties

Read More
02 mei

Jouw compliance programma: wanneer is het goed genoeg volgens de Amerikanen?

By Roland NotermansGeen categorieWith 1 comment

Vorige week heeft het Amerikaanse Ministerie van Justitie een bijgewerkte richtlijn uitgegeven over de manier waarop zij de kwaliteit en effectiviteit van compliance programma’s evalueren. De eerste richtlijn zag in januari 2017 het licht en werd bekend als het fameuze ‘Hui Chen Memo’ (genoemd naar de schrijfster, toenmalig bedrijfsjurist bij het MvJ). De volledige titel

Read More
02 apr

Alles onder controle? Hebben jullie een gedragsexpert in de Board?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Zonder risico’s? Vaak hoor ik (potentiële) klanten vragen of we dan in controle zijn, indien we een effectief compliance programma hebben opgetuigd. Ik ken geen organisaties die echt in controle zijn: ondernemen vergt risico’s managen. Zonder risico’s geen leven (zelfs in bed blijven liggen levert serieuze gezondheidsrisico’s op): “If you have everything under control, you

Read More
30 jan

Deze salaris-benchmark is waarschijnlijk ook interessant voor jou

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week verscheen een internationale salarisbenchmark voor compliance professionals. OOK nieuwsgierig? Lees dan even verder. Allereerst het goede nieuws: je kunt het rapport zelf bekijken en landenfilters toepassen, zodat we onze salarissen niet vergelijken met alleen maar Amerikanen. Het slechte nieuws: slechts 500 professionals wereldwijd deden mee en Nederland wordt als filter niet aangeboden. Gelukkig

Read More
04 okt

Aanspreken of bespreekbaar maken?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Angstculturen? Volkswagen; Imtech; Wells Fargo: voorbeelden van angstculturen die jullie hopelijk niet dagelijks hoeven te ervaren. Maar organisaties hebben volgens mij veel te winnen bij een open, kritisch opbouwende cultuur waar medewerkers worden gewaardeerd indien zij een actieve bijdrage leveren om de organisatie iedere dag te verbeteren. Waar zakelijke dilemma’s bespreekbaar zijn en kernwaarden de

Read More
12 sep

6 principes voor elk intern compliance-onderzoek

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Elk effectief compliance programma kent een Meldprocedure (soms SpeakUp genoemd, maar hopelijk NOOIT meer Klokkenluidersregeling) en een open cultuur waarin medewerkers zich vrij voelen om mogelijke schendingen van de Gedragscode aan de orde te stellen. Dergelijke meldingen moeten worden onderzocht. Dat onderzoek blijkt in de dagelijkse praktijk een moeilijke, enerverende klus. Weinig organisaties hebben een

Read More
17 jul

Leidt intern compliance onderzoek ook bij jou tot aftreden?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige maand trad directeur Frans Leeuw van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) af nadat was gebleken dat hij een melding van een ‘klokkenluider’ onvoldoende zorgvuldig had afgehandeld. Hier zit een les in voor compliance professionals: behandel meldingen zorgvuldig! De feiten: politieke inmenging Het WODC valt weliswaar onder het Ministerie van Justitie, maar wordt geacht

Read More
29 mei

Fraude rapport vorige week toont noodzaak voor nog meer compliance inspanningen!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Vorige week verscheen een verontrustend rapport. De titel luidt: “Revealing the true cost of financial crime”. Dat rapport raakt ons allemaal want het gaat over de omvang fraude, witte boorden criminaliteit, diefstal, corruptie, witwassen, cybercriminalteit en moderne slavernij. De omvang wordt geschat op ongeveer 3% van de omzet van elke commerciële organisatie. Dat doet pijn, want

Read More
27 mrt

Soft controls en SpeakUp

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Over soft controls zijn de experts het wel eens: we kunnen niet meer zonder. Met hard controls alleen kunnen Libor-affaires en vergelijkbare incidenten blijven terugkomen. Als eerste soft control horen we vaak: tone at the top. Dat wordt te vaak vereenzelvigd met de uitspraken van de CEO. Zeker, wat hij over jullie compliance programma en

Read More
26 feb

Compliance en anoniem melden: dit zijn de belangrijkste redenen waarom je het wel zou moeten willen!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Waarom is een externe meldmogelijkheid bittere noodzaak? Compliance, verantwoord zakendoen, lange termijn waardecreatie: ze zijn allemaal gebaat bij een open cultuur waarin medewerkers zich veilig genoeg voelen om verdenkingen van overtredingen van de eigen gedragscode op de een of andere wijze te melden. Het liefst bij de eigen leidinggevende. Het bespreekbaar maken van vreemde of

Read More
18 okt

Belangenverstrengelingen verdienen MEER aandacht!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Compliance programma’s noemen belangenverstrengeling vaak in hun lijst van (gedragscode-)onderwerpen, maar besteden er niet altijd voldoende aandacht aan. “Dat voelt iedereen toch wel op zijn klompen aan?” Was dat maar maar. Nare voorbeelden te over: Marcio Barosso, Neelie Smit-Kroes, Camiel Eurlings, Loek Hermans, Henny Keijzer, Maserati Moellenkamp, Gedeputeerde Statenlid Hooijmaijer, en gisteren het ‘schandaal’ rondom

Read More
03 okt

Compliance trainingen: zijn ze wel leerzaam, relevant en inspirerend?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Compliance trainingen moeten leerzaam, relevant en inspirerend zijn willen ze effectief blijken. Dat is echter gemakkelijker opgeschreven dan uitgevoerd. Laten we alle drie deze criteria eens kort bespreken. 1. Leerzaam: Compliance trainingen gaan te vaak over de wet en nieuwe wetgeving. Regels. Of herhalen hetgeen vorig jaar en het jaar daarvoor al werd getraind. Vaak

Read More
11 sep

Compliance handboek, sancties en governance: “Het mag, maar moeten we dit wel willen?”

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Compliance functionarissen stellen andere vragen dan bedrijfsjuristen. Vragen die managers soms liever ontwijken, zoals Luyendijk meesterlijk beschreef in zijn boek ‘Dit kan niet waar zijn: onder bankiers’. Bankiers waren amoreel: liever geen uitspraak doen over moraliteit. Want indien geen enkele bankier over moraliteit spreekt, kan iedereen het gevoelige onderwerp vermijden – zo was de gedachte.

Read More
04 mei

Persoonlijke reputatie en de schijn van belangenverstrengeling

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

  De SCHIJN van belangenverstrengeling kan een commissaris, bestuurder of medewerker in menige organisatie al fataal worden. Zeker indien de persoon in kwestie te weinig transparantie heeft betracht, hetzij in het verleden, hetzij zodra vragen worden gesteld. Zelfs indien achteraf blijkt dat de ‘regels’ niet zijn overtreden, is vaak al schade aangericht. DAAROM is voortdurende

Read More
03 apr

Waardevolle gegevens om jouw eigen programma te kunnen benchmarken!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Afgelopen week kreeg ik een zeer interessant benchmark rapport onder ogen. Ik wil graag de belangrijkste data daaruit met jou delen, zodat je eventueel jouw eigen compliance programma kunt vergelijken met deze cijfers en analyseren aan welke onderwerpen jouw organisatie wellicht meer aandacht zou moeten besteden. Het rapport is opgesteld door de grootste leverancier van meldlijnen (Navex Global).

Read More
02 mrt

Wanneer is jouw compliance programma goed genoeg?

By Roland NotermansGeen categorieWith 3 comments

Vorig jaar april schreef ik twee nieuwsbrieven over het thema: wanneer is compliance awareness voldoende. Ook onze workshops over anti-corruptie behandelen het thema: wat is adequaat? Vorige maand publiceerde het Amerikaanse Ministerie van Justitie een lange lijst met vragen zodat elk bedrijf kan toetsen of het compliance programma goed genoeg is. Uiteraard voegen zij daaraan toe dat

Read More