Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Recent onderzoek: leidinggevenden zijn de zwakste schakel!

Benchmark onderzoek

Afgelopen maand verscheen wederom een interessant onderzoek onder ruim duizend ethics & compliance managers. Een onderzoek dat jou kan helpen bij het verbeteren van je eigen compliance aanpak. Daarom onderstaand de belangrijkste leermomenten daaruit (het hele onderzoek beslaat 68 pagina’s; de vindplaats lees je onderaan dit artikel).

  1. COVID19 heeft geen wezenlijke verandering in ethics & compliance (e&c) programma’s teweeggebracht, maar wel in de prioriteiten: continuïteit van vitale bedrijfsprocessen kreeg meer aandacht, naast cybersecurity en data protectie/privacy, gevolgd door anti-corruptie/fraude; wel zagen organisaties dat trainingen en risico’s mbt zakenpartners moeilijker te managen waren; anticipeer daar dus op;
  2. De meerderheid gaf tevens aan dat zij geen continuïteitsplan hadden dat voorzag in een pandemie (inmiddels wel, zo verwacht ik; jullie ook?); toch gaven de meeste organisaties aan dat zijn vonden dat de werkcultuur niet wezenlijk was veranderd;
  3. Voldoen aan wet- en regelgeving was nog steeds de belangrijkste overweging bij belangrijke (strategische) beslissingen (93%), gevolgd door het beperken van risico’s (63%); het verbeteren van de organisatiecultuur was in slechts 43% van de gevallen een belangrijke overweging;
  4. Slechts 62% gebruikte meldingen en gedane onderzoeken om te evalueren of verbeteringen nodig waren (‘root cause analysis‘); en slechts 45% cultuurmetingen; dat kan dus beter;
  5. Twee derde gaf aan te weinig mensen en budgetten te hebben om hun compliance programma goed te kunnen uitvoeren (ondanks dat zulks een harde eis is in de USA – zie hiervoor dit dokument;
  6. De grootste schok uit dit rapport: hoewel drie kwart aangaf dat senior directeuren en eigen managers in principe steun geven aan het e&c programma, bleek volharding het grootste struikelblok (‘persistence’). Minder dan de helft van senior management en minder dan 40% van de eigen managers waren standvastig in hun woord én daad (‘ze lieten het van de omstandigheden afhangen’). Ongeveer een kwart was bereid om omzet te laten prevaleren boven compliance risico’s, en zelfs één op de acht managers moedigde onethisch gedrag aan om doelen te halen!!
    Dat zou er mijns inziens toe moeten leiden dat de e&c managers vooral de eigen managers gaan ondersteunen om de boodschap te blijven uitdragen en de kernwaarden na te leven, ongeacht voor- of tegenspoed. Hoe dan?


Denk eens aan:

* het opnemen van extra verantwoordelijkheden in je gedragscode voor elke leidinggevende;
* een toolbox voor managers (lees HIER mijn eerdere blog daarover);
* denk aan het faciliteren van dilemma-discussies in gewoon afdelingsoverleg;
* het stimuleren van leren van fouten en een ‘doe-je-mond-open cultuur’ (lees HIER mijn eerdere blog daarover) ;
* het trainen in het oppikken van signalen van represailles en hoe represailles te voorkómen;
* het benoemen van ethics ambassadors naast leidinggevenden om hen scherp te houden (bijv. HR-managers en/of controllers);
* het beoordelen van de belangrijkste managementlagen op ‘wat én hoe’ zodat het compliance programma geloofwaardig blijft (congruentie: put your money where your mouth is; zie mijn eerdere blog daarover ).

Het gehele NAVEX-benchmark rapport van vorige maand kun je hier opvragen!