Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Waardevol onderzoek over toegenomen represailles en -werkdruk

Geen categorie

Deze maand werd voor de 17e achtereenvolgende keer een (inmiddels) internationaal onderzoeksrapport gepubliceerd: Global Business Ethics Survey. Tien landen deden hieraan mee. Vier onderwerpen staan daarin centraal: toegenomen werkdruk, aantal vermoedens van overtredingen, daarvan melding doen, en toegenomen represailles.

Ik zet de belangrijkste punten uit dat rapport op een rij. Aan het einde kom ik met enige conclusies en aanbevelingen.

1. Hoe hoger de werkdruk, met name om integriteitsstandaarden tijdelijk op te offeren voor kortetermijnwinst, hoe meer vermoedens van overtredingen, minder meldbereidheid en meer represailles. Dit zal ons niet verbazen, maar vergt wel actie van Compliance Professionals.

2. In de USA verdubbelde de werkdruk om integriteit opzij te zetten sinds 2017 (van 15% naar 30%). Dat percentage is ook in de overige negen landen vergelijkbaar. Helaas verdubbelde sinds 2017 ook het aantal represailles na het doen van een melding. Dat ondermijnt elk compliance programma!

3. Opvallend zijn daarbij de hogere percentages onder leidinggevenden in vergelijking tot niet-leidinggevenden: 61% voelde toegenomen werkdruk (t.o.v. 12%), 62% observeerde zelf een of meer overtredingen (t.o.v. 34%) en zij ervoeren represailles in 92% (t.o.v. 45%) van de gevallen. Daarbij zij aangetekend dat met name midden-managers die extra druk en represailles ervoeren (Compliance Professionals: focus dus dáár).

4. Pijnlijk: slechts een op de vier werknemers (niet-leidinggevenden) in de USA vond dat hun organisatie een effectief ethics & compliance programma had; slechts een op de zeven globaal. Dat is echt schrikken.

5. Internationaal gezien gaven Chinezen en Indiërs het vaakst, en Russen het minst aan dat zij extra werkdruk ervoeren om integriteitsstandaarden opzij te zetten (resp. 53%, 50% en 16%). Represailles werden in 90% van de gevallen ervaren in India, tegenover 41% in Rusland. In de USA lag dat percentage op bijna 80%, wereldwijd gemiddeld op 61%. Dat zijn schokkend hoge cijfers, die tot actie dit jaar zouden moeten leiden, waarschijnlijk ook in jouw eigen organisatie! Want angst voor represailles is een van de belangrijkste redenen waarom medewerkers GEEN meldingen doen.

6. Zoals ik vorig jaar al tijdens de eerste lockdown signaleerde: ook nu ervoeren 44% van de werknemers méér werkdruk vanwege Covid19 en organisatiewijzigingen. Werkdruk ging met name over het behalen van doelen (inclusief méér omzet), altijd beschikbaar zijn, kosten reduceren maar ook fysiek aanwezig zijn in ruimtes met collega’s, alsmede meer uren werken.

De conclusies zullen hopelijk weinigen verbazen. Hoe sterker de ethische cultuur:
*hoe minder werkdruk om integriteit op te offeren voor kortetermijnwinst;
*hoe minder vermoedens van overtredingen;
*hoe meer meldingen medewerkers bereid zijn te doen;
*hoe minder represailles.

Zorgwekkend is het zeer gering aantal werknemers dat vindt dat zij een goed ethics & compliance programma hebben. Lage betrokkenheid en wantrouwen van werknemers kunnen de doodsteek zijn voor jouw programma. Hogere represailles helpen dan niet. Integendeel. Hier ligt dus veel werk aan de winkel.

Covid19 en organisatieveranderingen hebben blijkbaar geleid tot extra werkdruk om integriteitsstandaarden maar even opzij te zetten: “Zuerst kommt dass fressen, dann die Moral” (Bertold Brecht, Dreigroschenoper). Aan ons de uitdaging om bij te dragen aan het ombuigen van die trend en ‘verantwoord zakendoen’ te laten prevaleren. Bel gerust om daarover te klankborden (dat is gratis)!

Klik hier om het gehele rapport te kunnen downloaden (Global Business Ethics Survey 2021 report: 35 pagina’s).