Waardevolle gegevens om jouw eigen programma te kunnen benchmarken!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Afgelopen week kreeg ik een zeer interessant benchmark rapport onder ogen. Ik wil graag de belangrijkste data daaruit met jou delen, zodat je eventueel jouw eigen compliance programma kunt vergelijken met deze cijfers en analyseren aan welke onderwerpen jouw organisatie wellicht meer aandacht zou moeten besteden.

Het rapport is opgesteld door de grootste leverancier van meldlijnen (Navex Global). Met name de verschillen tussen Europa en de Verenigde Staten zijn significant. Bron voor dit rapport is hun database met meer dan 2400 klanten die elk 10 of meer meldingen per jaar krijgen. Bijna 1 miljoen meldingen werden geanalyseerd.

Laat ik beginnen om de meest in het oog springende cijfers hier samen te vatten (voor uitleg van al die cijfers verwijs ik telkens naar de desbetreffende pagina in het rapport):

*Wereldwijd is de mediaan 1,4 meldingen per 100 medewerkers (dus 1,4 % van alle medewerkers zou een melding moeten doen – p.8); de cijfers schommelen tussen de 0,3 en 10. Saillant is echter dat Europa VEEL MINDER meldingen per 100 medewerkers laat zien, namelijk ongeveer 0,2 a 0,3 (dat blijkt uit hun 2016 Emea/Apac rapport; zie later);

*Indien organisaties alleen meldingen via een hotline en web-formulier meten, dan komen ze uit op ongeveer 1,4%; maar indien zij ook meldingen via email, gewone post en mondelinge meldingen bij managers registreren, dan komen ze op ongeveer 1,9% uit (p.10);

*Bijna 20% van alle medewerkers die een hotline of web-formulier gebruiken wil alleen maar informatie! Zorg er dus voor dat jouw communicatiekanalen OOK informatie kunnen verstrekken aan medewerkers die dat nodig hebben, want dat blijken er heel veel te zijn (p.15);

*Ongeveer 60% meldt ANONIEM.
Dat is een enorm HOOG percentage (p.16). Europa loopt voorop: in Europa liggen de cijfers het hoogst qua anonieme meldingen. Zorg dat je hen koestert, want in Europa liggen de cijfers van ‘correcte’ meldingen OOK het hoogste (meldingen die blijken waar te zijn: er  blijkt dan sprake van een overtreding van de gedragscode -p.27);

*Ongeveer 40% van alle meldingen blijkt een overtreding van interne of externe regels (p.18)! Dat percentage ligt bij anonieme meldingen weliswaar ietsje lager (35% – p.20) maar wel zodanig hoog dat we ook anonieme klokkenluiders moeten koesteren en dankbaar zijn.

*het duurt gemiddeld 42 kalenderdagen voordat een melding is onderzocht en tot een afronding gekomen (p.21).

*er wordt opvallend weinig gerapporteerd over represailles (ongeveer 1% van alle meldingen gaan daarover – p.25).

*afhankelijk van het aantal medewerkers schommelen de medianen tussen de 1,0 (voor kleinere bedrijven) en 1,6 (tussen de 10k en 50k werknemers – p.30).

 

Verdere analyses die voor jou wellicht ook belangrijk zijn (zoals welke bedrijfstakken verschillen van andere) kun je zelf in het rapport terugvinden.

 

Het 2017 wereldwijde rapport is nog niet apart te downloaden maar wel via de resources in hun webinar te zien: klik hier om dat webinar te kunnen bekijken (zodra het rapport te downloaden is, zal ik dat hier vermelden)

Het 2016 Emea/Apac rapport is wel direct te downloaden via deze link.

 

Veel leesplezier!