Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Tips

Wat kunnen (of moeten) Compliance Professionals met grensoverschrijdend gedrag?

The Voice of Holland, Matthijs Nieuwkerk, Mark Overmars, NOS Sport, achtmaal meer meldingen in de cultuursector in 2022. Bijna een verdubbeling van meldingen via vertrouwenspersonen in 2022. Moet compliance daar iets mee? Jazeker, want grensoverschrijdend gedrag tast een veilige werkcultuur aan. Een psychosociaal veilige werkcultuur is fijner voor werknemers én beter voor werkgevers: zo’n cultuur leidt tot méér (70%) groei, hogere (+36%) winst, méér (+19%) innovatievermogen, en méér (+75%) productiviteit (bron, zie einde artikel). Een veilige cultuur leidt óók tot meer meldingen, minder schade(claims) en minder fraude (zie mijn eerder blog daarover). Ook de AFM is ervan overtuigd dat een ‘open foutencultuur’ moet worden nagestreefd.

Beter voor iedereen, dus! Er is nog véél werk aan de winkel (zie mijn blog vorige maand over de Zeggen-Doen-Kloof). Compliance moet niet alleen zorgdragen voor heldere gedragscodes, effectieve meldprocedures en inspirerende trainingen. Samen met HR en als onderdeel van reguliere leiderschapstrainingen moeten stafdiensten ook op het terrein van gewenst gedrag een bijdrage leveren aan een beheerste, verantwoorde, integere bedrijfsvoering. Want cultuur is vele malen belangrijker dan een paar goede handleidingen intern publiceren[1].

Tips en voorbeelden mbt werkvormen:
Compliance kan dus als aanjager aandacht vragen voor en initiatieven ontplooien door bij voorbeeld werkvormen en tips voor leidinggevenden aan te reiken. En met HR de Board te overtuigen dat leidinggevenden niet alleen moeten worden afgerekend op harde resultaten, maar óók op hun voorbeeldgedrag (zie een ander blog daarover).

Veel werkvormen die je kunt aanreiken zijn gratis of bijna gratis. Afgelopen december gaven vijf collega’s en ik drie webinars over dit onderwerp (allen lid van de Kennistafel Gedrag & Cultuur van de VCO, namen zie einde artikel). Binnenkort verschijnt daarover een samenvatting, en onze presentatie is (in pdf-vorm-gratis) bij mij nu al verkrijgbaar. Onderstaand alvast een paar tips waarmee jij zelf direct aan de slag kunt:

Het eenvoudigste boek op dit gebeid om mee te beginnen:
*Hans van der Loo en Joriene Beks: “Veldgids psychologische veiligheid”
*Daarna wellicht Amy Edmondson: “De onbevreesde organisatie”, of
*Naomi Ellemers en Dick de Gilder: “De voorbeeldige organisatie” of
*Jitske Kramer: “Deep democracy (de wijsheid van de minderheid)”

Indien jij als Compliance Professional een gesprek intern hierover wil gaan faciliteren, kijk dan eens bij de gratis vragen beschikbaar gesteld door koerskaart: www.Koerskaart.com (o.a. Stedin gebruikt deze ‘spelvorm’ en is enthousiast). Tegen een kleine vergoeding een eveneens gewaardeerd kaartenspel van Christien Smit: “Kan dit wel? (ongewenst) gedrag op het werk”.
Je kunt ook de mooie voorbeeldfoto’s van Bayeté Ross Smith als uitgangspunt nemen voor een gesprek over onze verborgen vooroordelen (biassen): www.bayeterosssmith.com/

De Vereniging van Compliance Professionals heeft ongeveer tien andere tools gepubliceerd in onze toolbox; die is door iedereen te raadplegen, óók door niet-leden: https://vcotoolbox.knowledge-values.com/mwp/angular/#/KBA/VCO_toolbox

Tips om jouw leidinggevenden te coachen[2]:
Naast het aanreiken van diverse werkvormen zou de Compliance Professional ook leidinggevenden kunnen ‘coachen’ (indien zij daarvoor openstaan). Onderstaande suggesties kunnen leidinggevenden (LG) helpen om een veilige werkcultuur te bevorderen:

 • LG geeft het goede voorbeeld door zich kwetsbaar op te stellen, eigen zorgen en fouten te delen tijdens het reguliere groepsoverleg en verzoekt ook anderen hun zorgen en fouten te delen;
 • LG vraagt teamleden of het duidelijk genoeg is welke bijdrage ieder levert aan de strategische doelen en het groepsdoel;
 • LG vraagt of teamleden voldoende erkenning, begrip en waardering ervaren;
 • LG vraagt wat teamleden in hun praktijk nodig hebben om inclusiviteit te bereiken;
 • LG oefent met teamleden hoe omstanders kunnen reageren indien zij grensoverschrijdend gedrag waarnemen;
 • LG vraagt “Wat is er nodig om veiligheid wél te bereiken met elkaar?”;
 • LG bespreekt voorvallen en incidenten die op of over de grens gingen (BAA);
 • LG oefent met eigen team in feedback geven én ontvangen (durf je dergelijke risico’s te nemen?);
 • LG nodigt een Vertrouwenspersoon uit om met het team te spreken;
 • LG volgt zelf een training in ‘kijken zonder waardeoordeel’ (beter luisteren);
 • LG vraagt wat teamleden nodig hebben om zelf de ‘leider’ te zijn die zij zich wensen;
 • LG opent een ouderwetse ‘ideeënbus’ waar verbetervoorstellen in mogen (zelfs anoniem).

Tenslotte: intensiveer jouw samenwerking met jullie Vertrouwenspersonen (zie mijn eerder blog): jullie zijn complementair en kunnen elkaar versterken!

Bel gerust indien je méér wil weten over de tien werkvormen die we binnenkort publiceren, of jouw andere compliance-uitdagingen. 

Het webinar ‘naar een veilige werkcultuur’ werd ontwikkeld en gegeven door Suzanne de Boer, Nicolet de jager, Marloes Stubbe, Marit Striekwold, Marlene Jans en ondergetekende. De percentages verbeteringen, vermeld in de eerste alinea, komen uit het genoemde boek van Joriene Beks/Hans van der Loo (p.8).

[1]https://www.radicalcompliance.com/2019/07/15/how-good-training-finds-its-wings/

[2] In onze Masterclass én onze Advanced Course gaan we dieper in op dit onderwerp.

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland