Wat kunnen wij leren van de beste compliance programma’s?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Wat doen de meest integere bedrijven in hun compliance aanpak anders dan wij? Wat kunnen we van hen leren? Indien je nog enige goede voorbeelden wil lezen om in 2016 zelf mee aan de slag te gaan, lees dan even hier verder (of downloadt het rapport voor later).

Laat ik hier niet de typisch in superlatieven sprekende Amerikaanse manier van communiceren overnemen (“World’s Most Ethical Companies” – ahum) maar spreken van “meest effectieve bedrijven ‘: MEBs dus. Wat doen die volgens dit onderzoek van Etishpere?

*Zij zorgen voor positieve financiële stimulansen om medewerkers aan te sporen het goede te doen (als onderdeel van de jaarlijkse beoordeling).
*Zij verbeteren frequenter hun processen en procedures en handleidingen zodat ze steeds parallel lopen met nieuwe ontwikkelingen.
*Zij ondersteunen midden-managers MEER met een grotere variëteit aan trainingen en hulpmiddelen om integer zakendoen onder de aandacht te brengen en vragen/dilemma’s te kunnen adresseren (75% eist een aparte training iedere 2 jaren).
*Zij integreren compliance rollen beter met andere business rollen (taken).
*Zij slagen er beter in om een open meldcultuur zonder represailles te creëren.
*Zij meten (bijna) jaarlijks de ‘cultuur’ onder andere door te vragen of medewerkers weten waar zij informatie of hulp kunnen krijgen; of zij durven te melden; of zij zich onder druk gezet voelen om de regels te overtreden; of zij mogelijke overtredingen van de gedragscode hebben gezien?
*Zij trainen hun Raad van Bestuur vaker (en soms Commissarissen).
*Zij laten ieder kwartaal de hoogste compliance functionaris aan de Raad van Bestuur rapporteren en mee-discussiëren.
*Bij de jaarlijkse risico-analyses betrekken zij tenminste 5 bronnen.
*Tenslotte: vergeet niet om in exit interviews medewerkers die het bedrijf hebben verlaten te ondervragen over integriteit en compliance: dat levert heel aak een schat aan informatie op 🙂

Klik hier om het volledige rapport te lezen of te downloaden.