Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Compliance Academie:
Annuleren: U kunt tot acht weken voor aanvang van de cursus kostenloos annuleren. Dit dient per e-mail te geschieden naar info@decomplianceacademie.nl met kopie aan nuxcompliance@kpnmail.nl

In geval van annulering of afzegging binnen acht weken voor aanvang van de cursus of anderszins niet participeren is het volledige cursusgeld verschuldigd. In dat geval kan de gereserveerde plaats overigens zonder bijkomende kosten door een vervanger van het zelfde bedrijf of instelling worden ingenomen voor diezelfde dag. Middels bijbetaling van 75 euro administratiekosten kunt u er echter ook voor kiezen om het oorspronkelijke bedrag als “krediet” te gebruiken voor een toekomstige cursus, webinar of workshop die niet gelijk hoeft te zijn aan de oorspronkelijk geboekte cursus/workshop/webinar. Het bedrag van 75 euro is namelijk nodig om de kosten van uw “no-show” te dekken (zaalhuur, cursusmateriaal en dergelijke), maar u kunt dan wel dezelfde of een andere cursus op een later tijdstip volgen. Die kredietfaciliteit is persoonlijk en gedurende 12 maanden geldig. Indien u vervolgens niet verschijnt op een cursus vindt geen teruggave van het inschrijfgeld plaats noch van de 75 euro.

Betalen: In geval van niet tijdige betaling van een of meerdere facturen is de cursist naast het verschuldigde bedrag en de daarover verschuldigde wettelijke rente (art. 6:119a BW) gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het door de cursist verschuldigde bedrag, met een minimum van €150,-. In het geval de werkgever voor betaling van het cursusgeld zorg draagt maar in gebreke blijft, blijft de cursist hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het cursusgeld. Cursusgeld moet altijd voorafgaand aan de cursusdag zijn betaald.

Wij behouden ons het recht voor om programma-onderdelen en/of docenten te wijzigen of een cursus/workshop/webinar te annuleren. In dat geval krijgt u (a) de gelegenheid zich voor dezelfde cursus/workshop/webinar op een andere datum op te geven als daar nog plaats is, (b) uw cursusgeld retour indien gewenst, danwel (c) het betaalde bedrag gratis om te zetten in bovengenoemde kredietfaciliteit.
Indien een cursus/workshop/webinar waarvoor u zich heeft aangemeld niet doorgaat, krijgt u daarover een e-mail. Er volgt geen bericht per post.

Het is niet toegestaan om een kortingscode op te voeren zonder daartoe gerechtigd te zijn. Overtreding zal worden gevolgd door een melding aan uw bedrijf betreffende uw (ons inziens onethisch) gedrag, onverminderd het feit dat het volledige cursusbedrag verschuldigd blijft. Het is evenmin toegestaan om audio en/of video en/of vergelijkbare opnamen te maken van de cursus/workshop/webinar. Evenmin mag het gebruikte en/of uitgereikte materiaal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgegeven of ter inzage gelegd, behoudens zoals in het uitgedeelde materiaal letterlijk is vermeld. Kortingen zijn nooit cumulatief: indien u een beroep wenst te doen op meerdere kortingen, dan geldt toch slechts de hoogste korting (bijv. 15% vroegboek-korting en 15% kortingscode van een website: slechts eenmaal 15% op de oorspronkelijke prijs en niet 30%). Hetzelfde geldt indien De Compliance Academie een verkoopcommissie is verschuldigd aan een andere website (bijv Springest; EduBookers e.d.). Dan vervallen alle kortingen.

Privacy: De Compliance Academie/NUX Compliance Consultancy (Roland Notermans) gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor eigen doeleinden zoals het registreren voor cursussen, het versturen van facturen en nieuwsbrieven en het u op de hoogte houden van (toekomstige) diensten gelieerd aan de Compliance Academie en aan NUX Compliance Consultancy. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor hun commerciële doeleinden noch gratis of tegen betaling ter beschikking gesteld. Op ieder moment heeft u recht op inzage van de door ons geregistreerde gegevens, alsmede op het verbeteren en/of het laten verwijderen daarvan. Stuur dan even een email naar info@decomplianceacademie.nl. Ook bevat elke nieuwsbrief de mogelijkheid om u per direct uit te schrijven! Een uitvoeriger beschrijving vindt u in ons privacybeleid (klik hier).

Cookies: wij maken gebruik van diverse cookies op onze website om het gebruikersgemak van de website continu te vergroten en het aanbod aan cursussen te kunnen verbeteren. Cookies zijn kleine bestanden die opgeslagen worden op uw eigen computer wanneer u een bepaalde website bezoekt en waardoor uw internet voorkeuren worden onthouden en herkend. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie kan geen informatie van de harde schijf van de bezoeker halen of schade aanrichten aan de computer van de bezoeker. Wij gebruiken Google Analytics om te analyseren wat onze website-bezoekers meer en minder bevalt, en hoe we minder voor Google AdWords kunnen betalen en tegelijkertijd toch goed vindbaar te zijn op het internet. Ik verzamel geen IP-adressen en verkoop ook geen informatie over uw bezoek door aan derden.

Disclaimer: hoewel de grootste zorg wordt betracht om de informatie op de website correct en volledig weer te geven, gebruikt u de informatie op eigen verantwoordelijkheid met de afspraak dat u noch De Compliance Academie noch haar docenten of eigenaar op enigerlei wijze aansprakelijk zult stellen, zelfs niet voor het afgelasten van een geboekte cursus.

BTW nummer: NL001480827B42

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland