Compliance cursus

Een compliance cursus die jou echt gaat helpen!

De Compliance Academie biedt cursussen aan die jou echt gaan helpen. Waarom een compliance cursus?

 • Direct toepasbaar
 • Pragmatisch; afgestemd op praktijkbehoeften
 • Inspirerend
 • Gebaseerd op tientallen good en best practices, valkuilen, tips
 • In één dag antwoord op al jouw belangrijkste vragen (3 dagen Masterclass)
 • Zelf aan de slag de volgende dag met de 7 elementen
 • 6 resp. 20 PO / PE punten middels Certificaat van Deelname

Mag je dit missen? Nu niet aarzelen maar gewoon doen. Kijk naar de meer dan 100 aanbevelingen voor de cursussen van De Compliance Academie op mijn linkedin profiel.

Compliance cursus: de Foundation Course


Compliance cursus: de Foundation Course biedt de grondslagen en basis voor hen die een fundament willen. Voor diegenen die graag door de bomen het bos willen (blijven) zien. Voor diegenen die de complexe en zeer brede materie van corporate compliance graag eens helder teruggebracht willen zien tot hoofdzaken en essenties.

Voor wie is deze cursus?

 • Voor iedereen die geen tot weinig praktijkervaring heeft (minder dan 1 à 3 jaren fulltime ervaring)
 • Voor iedereen die compliance moet introduceren of er plotseling bij moet doen in zijn of haar organisatie
 • Voor advocaten die 6 NOVA punten willen behalen en hun klant beter begrijpen
 • Voor bedrijfsjuristen, HR managers, communicatie deskundigen, IT managers, auditors, controllers & kwaliteitsmanagers
 • Voor iedereen die zich wil laten inspireren of nieuwe inzichten op wil doen, met name hoe anderen in beweging te krijgen zonder alle taken zelf uit te moeten voeren

Programma

09.00 Ontvangst met koffie/thee
09.30 Start cursus
13.00 Lunch en boswandeling
16.30 Evaluatie en vervolgstappen

De Foundation Course behandelt de “7 elementen van elk effectief compliance programma” in een hoog tempo met heel veel tips, valkuilen, good & best practices van andere organisaties en mijn 20 jaren eigen ervaringen. Met corporate compliance bedoelen wij het geheel van een intern compliance and ethics programma voor niet-financiële organisaties (die kunnen profit en non-profit zijn). Collega’s uit de financiële wereld zijn welkom omdat de 7 elementen ook daar gelden, maar er zal geen specifieke aandacht worden besteed aan financiële wet- en regelgeving (zoals de Wft en dergelijke).

Handige informatie

 • Deze compliance cursus wordt in het voorjaar gegeven: op DINSDAG 18 mei 2021, te Doorn (Landgoed Beukenrode; vanwege het Covid19-virus nemen we extra maatregelen; indien vanwege COVID19 het niet is toegestaan om op 18 mei bijeen te komen, dan heb jij de keuze om op 18 mei van 0900-1300u de Foundation Course als webinar te volgen of om op 21 juni fysiek de hele dag deze cursus bij te wonen; de cursusinhoud van zo'n webinar is gelijk aan de volledige dag maar het tempo ligt veel hoger)
 • De kosten voor deze cursus zijn € 395,- (exclusief BTW, inclusief lunch en lesmateriaal); als webinar kost de Foundation Course altijd € 335,- (ex BTW, inclusief lesmateriaal)
 • Vroegboekkorting mogelijk! Bij inschrijving voor de fysieke bijeenkomst: 3 weken of meer van te voren 15% korting op de totaal prijs!


Bel mij gerust om te overleggen of dit aansluit bij jouw behoeften: het is gratis! Mijn nummer is: 0654914377

Compliance cursus: Advanced Course


Compliance cursus: de Advanced Course bouwt voort op het fundament dat is gelegd in de Foundation Course. Bedoeld voor diegenen die de Foundation Course tenminste een half jaar geleden hebben gedaan. Ook bedoeld voor diegenen die enige praktijkervaring hebben, in de verwachting dat zij de “7 elementen van een effectief compliance programma” of een vergelijkbare aanpak al kennen en (gedeeltelijk) toepassen in hun praktijk.

Voor wie is deze cursus?

 • Voor iedereen die 2 of meer jaar praktijk ervaring heeft met compliance uitdagingen
 • Voor iedereen die compliance al (gedeeltelijk) toepast binnen zijn of haar organisatie
 • Voor advocaten die 6 NOVA punten willen behalen en momenteel adviseren op deelgebieden (zoals privacy; mededingingsrecht; anti-corruptie; e.d.)
 • Voor bedrijfsjuristen, HR managers, communicatie deskundigen, IT managers, auditors, controllers & kwaliteitsmanagers
 • Voor iedereen die houdt van sterke interactie en kennisdeling

Programma

09.00 Ontvangst met koffie/thee
09.30 Start cursus
13.00 Lunch en boswandeling
16.30 Evaluatie en vervolgstappen

Deze cursus (verdiepingsdag) wordt in de vorm van een ronde tafelgesprek in kleinere groepen gegeven om de interactiviteit te vergroten en meer aandacht te kunnen besteden aan de kernvragen, uitdagingen en dilemma's van de deelnemers. Die mogen wel maar hoeven niet te worden gedeeld met de andere deelnemers. In de praktijk blijkt dat velen tegen dezelfde vragen, struikelblokken, frustraties, uitdagingen aanlopen. Vaak hebben andere deelnemers in het verleden al een eigen oplossing gevonden waar anderen van zouden kunnen leren. Dankzij de hoge interactiviteit beperkt het leren zich dus niet tot hetgeen de beide docenten als suggestie of oplossing naar voren brengen, waardoor het een echte verdiepingsdag wordt: voor professionals die graag met elkaar de diepte ingaan.

Handige informatie

 • Deze compliance dag vindt plaats op DONDERDAG 24 juni 2021 te Doorn (Landgoed Beukenrode; vanwege het Covid19-virus nemen we extra maatregelen)
 • De kosten voor deze cursus zijn € 395,- (exclusief BTW, inclusief lunch)
 • Vroegboekkorting mogelijk! Bij een inschrijving van 3 weken of meer van te voren 15% korting op de totaal prijs!

Naast deze compliance cursussen bieden wij op 25 mei, 22 en 29 juni en 31 augustus ook aan:

Masterclass compliance: effectiviteit en persoonlijk leiderschap 

 

De leergang
Deze Masterclass effectiviteit voor compliance professionals is speciaal ontwikkeld voor ethics en compliance officers en bedrijfsjuristen met compliance taken die inmiddels twee of meer jaar ervaring hebben en die zich gedurende een aantal (mid-)dagen onder leiding van zes ervaren professionals in een groep gelijkgestemden willen verdiepen in hun vak. Professionals die willen stilstaan bij vragen als “hoe verbreed ik mijn vaardigheden teneinde nog effectiever te worden”, “hoe verhoog ik de effectiviteit van mijzelf en mijn compliance programma” en “wat kan ik leren van heel veel good en best practices van grote(re) organisaties".

De Masterclass helpt jou om een brug te slaan van de functie van compliance professional naar de positie van trusted advisor en verdiept jouw vaardigheden om met de meest delicate ethische of moreel lastige dilemma’s om te kunnen gaan. Onder leiding van ervaren trainers, die zelf ook in het vak werken, verbeter je, aan de hand van concrete casuïstiek, jouw vermogen om je als een volwaardig gesprekspartner van bestuur, hoger management en de eerste lijn te positioneren.

De Masterclass levert een certificaat van deelname van De Compliance Academie op met 25 PE/PO punten. De 9 cursisten uit de eerste leergang beoordeelden die met een zeer ruime 8,5 (citaten en aanbevelingen zie hierna).

 

Doelgroep
Doelgroep: compliance professionals, (senior) compliance en integrity officers en bedrijfsjuristen met compliance-taken met ten minste 2 a 3 jaar ervaring in ethics en compliance, die inhoudelijk bij zijn in hun vak en die zich realiseren dat om nog effectiever te kunnen worden het niet alleen gaat om nog meer kennis, maar vooral ook om:

 • meer vaardigheden en zelfinzicht, inzicht in de ander,
 • meer inzicht in irrationele processen,
 • het ontwikkelen van een breder of nieuw perspectief door te werken met zes ervaren docenten, acteurs en mede-deelnemers uit andere sectoren.

 

Werkwijze
De leergang bestaat uit 3,5 zeer volle dagen: eenmaal een halve dag webinars en drie dagen fysiek bij elkaar (de webinars zijn op 29 juni). Voorafgaand vindt er een persoonlijke telefonische intake van (max.) 1 uur plaats waarbij jouw persoonlijke leerdoelen geïdentificeerd worden. Met deze leerdoelen, die je middels een SWOT analyse met jouw manager vastlegt, wordt dan zo concreet mogelijk rekening gehouden tijdens de dagen zelf.

Aan het einde van de Masterclass presenteer jij op de laatste middag jouw leermomenten en plan van aanpak, zowel voor de deelnemers alsook (daarna inhouse) voor jouw manager. Gedurende de Masterclass is er alle ruimte om met de begeleiders van de Masterclass, Roland Notermans en Anton-Pieter van Logtestijn, individueel te sparren (coaching via skype/Teams of telefonisch) over de opleiding, de leerwensen of eventuele ontwikkelingen op het werk.

De opleidingsdagen zijn interactief van aard. Waar nodig wordt aandacht besteed aan theorie, maar het is vooral een praktijkgerichte opleiding, waarbij van deelnemers verwacht wordt dat ze ook eigen casuïstiek inbrengen (uiteraard vertrouwelijk). Voor ieder dagdeel krijgen deelnemers literatuur toegestuurd en worden aan de deelnemers enkele gerichte huiswerkvragen gesteld, die dan weer terugkomen op de dag zelf.

De Leergang levert een certificaat van deelname op van 25 PE/PO punten.

Klik hier om de pdf versie van de Masterclass te bekijken en te downloaden  of klik hier om je aan te melden!

Tenslotte enkele citaten van cursisten uit de eerste editie van deze Masterclass:

“Een topcursus. Interactief met volop ruimte voor dialoog en discussie. Ik heb veel persoonlijk inzichten opgedaan en daarnaast ook nuttige tips gekregen die ik meteen in de praktijk kan inzetten. Bedankt voor een zeer complete Masterclass. “ Carina Vollebregt, Pon

“De leergang is erg inspirerend, gaf mij een beter inzicht in mijzelf maar ook in anderen. De trainers zijn geroutineerd in hun vak, weten waar vaak knelpunten liggen en geven zeer waardevolle tips. Alle facetten van compliance worden besproken om jezelf effectiever in je vak te laten zijn.” Carlijn Dudok van Heel, Atradius

“Zeer aansprekend, verdiepend, verbredend, effectief in een interactieve en ‘veilige’ setting. Een aanrader!” Marcel Wesdorp, ZLM Verzekeringen

“Deze Masterclass heeft mij veel inzichten gegeven door de grote mate van interactie en confrontatie met mijn eigen houding en gedrag. Heel erg waardevol!“ Sofie Smit, NS

“Heel mooie mix van persoonlijke ontwikkeling, inzichten in culturele en psychologische aspecten alsmede praktische inzichten in de beheersing van compliance risico’s.”  Marjan Lamberts, Koninklijke Ahrend

“Theorie en oefenen met trainingsacteurs in een veilige setting: je krijgt een spiegel en handreikingen om zelf verder mee te kunnen. Kennis en vaardigheden opdoen tegelijk!” Sandra Bos, NS

“Deze Masterclass geeft stof tot nadenken, buiten de oefeningen die meer inzicht geven in eigen stijl is er veel ruimte voor interactie met trainers en medecursisten.  Deze mogelijkheid tot sparren met peers geeft waardevolle inzichten zodat je niet het wiel opnieuw hoeft uit te vinden maar ook bevestiging van zaken waar je al wel op de goede weg bent.  Daarmee vooral een aanrader voor compliance personen die in hun eentje of in een heel klein team in die tweede lijn zitten.” Aimee Kock, Loyens&Loeff

"Tijdens de Masterclass word je zeker voorzien van nieuwe tooling waarmee je je gereedschapskist kunt uitbreiden om je persoonlijke effectiviteit te verhogen." Jeroen Jongenelen, KPN