Compliance cursus

Een compliance cursus die jou echt gaat helpen!

De Compliance Academie biedt cursussen aan die jou echt gaan helpen. Waarom een compliance cursus?

 • Direct toepasbaar
 • Pragmatisch; afgestemd op praktijkbehoeften
 • Inspirerend
 • Gebaseerd op tientallen good practices, valkuilen, tips
 • In één dag antwoord op al jouw belangrijkste vragen
 • Zelf aan de slag de volgende dag met de 7 elementen
 • 6 PO / PE punten middels Certificaat van Deelname

Mag je dit missen? Nu niet aarzelen maar gewoon doen. Kijk naar de meer dan 100 aanbevelingen voor de cursussen van De Compliance Academie op mijn linkedin profiel.

Compliance cursus: de Foundation Course


Compliance cursus: de Foundation Course biedt de grondslagen en basis voor hen die een fundament willen. Voor diegenen die graag door de bomen het bos willen (blijven) zien. Voor diegenen die de complexe en zeer brede materie van corporate compliance graag eens helder teruggebracht willen zien tot hoofdzaken en essenties.

Voor wie is deze cursus?

 • Voor iedereen die geen tot weinig praktijkervaring heeft (minder dan 1 à 2 jaren fulltime ervaring)
 • Voor iedereen die compliance moet introduceren of er plotseling bij moet doen in zijn of haar bedrijf
 • Voor advocaten die 6 NOVA punten willen behalen en hun klant beter begrijpen
 • Voor bedrijfsjuristen, HR managers, communicatie deskundigen, IT managers, auditors, controllers & kwaliteitsmanagers
 • Voor iedereen die zich wil laten inspireren of nieuwe inzichten op wil doen, met name hoe anderen in beweging te krijgen zonder alle taken zelf uit te moeten voeren

Programma

09.00 Ontvangst met koffie/thee
09.30 Start cursus
13.00 Lunch en boswandeling
16.30 Evaluatie en vervolgstappen

De Foundation Course behandelt de “7 elementen van elk effectief compliance programma” (vrij naar Stephen Covey) in een hoog tempo met heel veel tips, valkuilen, good & best practices van andere bedrijven, en 15 jaren eigen ervaringen. Met corporate compliance bedoelen wij het geheel van een intern compliance and ethics programma voor niet-financiële organisaties (die kunnen profit en non-profit zijn). Collega’s uit de financiële wereld zijn welkom omdat de 7 elementen ook daar gelden, maar er zal geen specifieke aandacht worden besteed aan financiële wet- en regelgeving (zoals de Wft en dergelijke).

Handige informatie

 • Deze compliance cursus wordt in het voorjaar gegeven: op MAANDAG 29 juni te Doorn (Landgoed Beukenrode; tevens als WEBINAR op DONDERDAG 2 juli 2020 van 08.45-13.00 uur)
 • De kosten voor deze cursus zijn € 395,- (exclusief BTW, inclusief lunch en lesmateriaal)
 • Vroegboekkorting mogelijk! Bij inschrijving voor de live sessies: 3 weken of meer van te voren 20% korting op de totaal prijs! Als webinar kost de Foundation Course € 335,- (ex BTW, inclusief lesmateriaal)


Bel mij gerust om te overleggen of dit aansluit bij jouw behoeften: het is gratis! Mijn nummer is: 0654914377

Compliance cursus: Advanced Course


Compliance cursus: de Advanced Course bouwt voort op het fundament dat is gelegd in de Foundation Course. Bedoeld voor diegenen die de Foundation Course tenminste enige maanden geleden hebben gedaan. Ook bedoeld voor diegenen die meer dan 2 jaar praktijk ervaring hebben (in de verwachting dat zij de “7 elementen van een effectief compliance programma” of een vergelijkbare aanpak al kennen en (gedeeltelijk) toepassen in hun praktijk).

Voor wie is deze cursus?

 • Voor iedereen die 2 of meer jaar praktijk ervaring heeft met compliance uitdagingen
 • Voor iedereen die compliance al (gedeeltelijk) toepast binnen zijn of haar bedrijf
 • Voor advocaten die 6 NOVA punten willen behalen en momenteel adviseren op deelgebieden (zoals privacy; mededingingsrecht; corruptie; e.d.)
 • Voor bedrijfsjuristen, HR managers, communicatie deskundigen, IT managers, auditors, controllers & kwaliteitsmanagers
 • Voor iedereen die houdt van sterke interactie en kennisdeling

Programma

09.00 Ontvangst met koffie/thee
09.30 Start cursus
13.00 Lunch en boswandeling
16.30 Evaluatie en vervolgstappen

Deze cursus (verdiepingsdag) wordt in de vorm van een ronde tafelgesprek in kleinere groepen gegeven om de interactiviteit te vergroten en meer aandacht te kunnen besteden aan de kernvragen, uitdagingen en dilemma's van de deelnemers. Die mogen wel maar hoeven niet te worden gedeeld met de andere deelnemers. In de praktijk blijkt dat velen tegen dezelfde vragen, struikelblokken, frustraties, uitdagingen aanlopen. Vaak hebben andere deelnemers in het verleden al een eigen oplossing gevonden waar anderen van zouden kunnen leren. Dankzij de hoge interactiviteit beperkt het leren zich dus niet tot hetgeen de beide docenten als suggestie of zelfs oplossing naar voren brengen, waardoor het een echte verdiepingsdag wordt: voor professionals die graag met elkaar de diepte ingaan.

Handige informatie

 • Deze compliance dag vindt plaats op DONDERDAG 25 juni 2020 te Doorn (Landgoed Beukenrode; vanwege het Covid19-virus gaan we zo veel mogelijk in de buitenlucht aan de slag met elkaar)
 • De kosten voor deze cursus zijn € 395,- (exclusief BTW, inclusief lunch)
 • Vroegboekkorting mogelijk! Bij een inschrijving van 3 weken of meer van te voren 20% korting op de totaal prijs!

Naast deze compliance cursussen bieden wij op 9 en 23 maart 2020 ook aan:

Masterclass compliance / Leergang persoonlijke effectiviteit voor compliance professionals

 

De leergang
Deze Masterclass /  Leergang persoonlijke effectiviteit voor compliance professionals is speciaal ontwikkeld voor ethics en compliance officers en bedrijfsjuristen met compliance taken die inmiddels 3 of meer jaar ervaring hebben en die zich gedurende een aantal dagen onder leiding van ervaren professionals in een groep gelijkgestemden willen verdiepen in hun vak. Professionals die willen stilstaan bij vragen als “hoe positioneer ik mijzelf binnen de bestaande organisatie teneinde nog effectiever te worden”, “hoe kom ik tot structurele gedragsaanpassing in een organisatie en welke methodes zijn er nog meer naast awareness programma’s” en “hoe kom ik tot gewogen oordeelsvorming en stel ik mijn eigen oordeel uit in ethische kwesties”.

De leergang helpt je om de brug te slaan van de functie van compliance professional naar de positie van trusted advisor en verdiept je vaardigheden om met de meest delicate ethische of moreel lastige dilemma’s om te kunnen gaan. Onder leiding van ervaren trainers, die zelf ook in het vak werken, werk je, aan de hand van concrete casuïstiek, aan je vermogen om je als een volwaardig gesprekspartner van bestuur, hoger management en de eerste lijn te positioneren.

Doelgroep
Doelgroep: compliance professionals, (senior) compliance en integrity officers en bedrijfsjuristen met compliancetaken met ten minste 3 jaar ervaring in ethics en compliance, die inhoudelijk bij zijn in hun vak en die zich realiseren dat om nog effectiever te kunnen worden het niet alleen gaat om nog meer kennis, maar vooral ook om:

 • meer vaardigheden en zelfinzicht,
 • meer inzicht in irrationele processen,
 • het ontwikkelen van een breder of nieuw perspectief door contact met docenten en mede deelnemers uit andere sectoren en
 • contact met peers van andere organisaties.

 

Werkwijze
De leergang bestaat uit 2,5 zeer volle dagen. Voorafgaand vindt er een persoonlijke telefonische intake van 1 uur plaats waarbij je persoonlijke leerdoelen geïdentificeerd worden. Met deze leerdoelen wordt dan zo concreet mogelijk rekening gehouden tijdens de dagen zelf.
Na het einde van de leergang is er desgewenst nog ruimte voor een persoonlijk afrondend gesprek. Gedurende de leergang is er alle ruimte om met de begeleiders van de leergang, Roland Notermans en Anton-Pieter van Logtestijn, individueel te sparren (coaching, via skype, telefonisch of in persoon) over de opleiding, de leerwensen of eventuele ontwikkelingen op het werk.
De opleidingsdagen zijn interactief van aard. Waar nodig wordt aandacht besteed aan theorie, maar het is vooral een praktijkgerichte opleiding, waarbij van deelnemers verwacht wordt dat ze ook eigen casuïstiek inbrengen (uiteraard in een vertrouwelijke setting). Voor ieder dagdeel krijgen deelnemers literatuur toegestuurd en worden aan de deelnemers enkele gerichte huiswerkvragen gesteld, die dan weer terugkomen op de dag zelf.

 

De Leergang levert een certificaat van deelname op van 20 PE/PO punten.

Klik op deze pdf om het volledige programma te lezen: Leergang persoonlijke effectiviteit-VCO-2020-VOORJAAR
of klik hier om je aan te melden!