Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Benchmarkrapport over meldingen: zitten jullie al rond de mediaan?

Benchmark onderzoek

Afgelopen week verscheen het regionale benchmark rapport van NAVEX over het
aantal meldingen dat organisaties met een Europees hoofdkantoor jaarlijks
ontvangen. Onderstaand kort de hoogtepunten uit dat rapport, zodat je zelf kunt
nagaan of jullie op de goede weg zijn met een veilige ‘Doe-je-mond-open’
cultuur.

Statistieken:
Het rapport is gebaseerd op ongeveer 150 Europese bedrijven die NAVEX
gebruiken als externe meldlijn en ongeveer 150.000 meldingen registreerden. Het
wereldrapport is gebaseerd op ruim drie duizend bedrijven en ruim 50 miljoen
meldingen. Waar mogelijk wordt Europa met andere werelddelen vergeleken.

Hoe wordt gemeten:
Ten eerste is het goed om appels met appels te vergelijken: meten jullie het
aantal meldingen per jaar alleen via een webtool en telefoon? Of tellen jullie
ook meldingen per email, per post, via vertrouwenspersonen, ambassadeurs en
leidinggevenden bij het totaal? Dat maakt nogal uit (hoewel die laatste afnemen
in aantallen). Ik adviseer om dat laatste te doen, want (1) dat geeft een
realistischer beeld, en (2) meldingen via telefoon (mediaan: 38%) of webtools
(40%) worden minder vaak bewezen dan meldingen via andere kanalen (51%).

Over welke onderwerpen wordt gemeld:
Meldingen over business integriteit vormen ruim een kwart van het
totaal (26%). Denk aan omkoping, kartelvorming, fraude inclusief
documentvervalsingen, belangenverstrengelingen, privacy en dergelijke. Dit is
de categorie die je het liefst ZELF willen kunnen onderzoeken en adresseren in
plaats van dat een Officier van Justitie dat doet. Mijn overtuiging: liever
meer dan een gemiddeld aantal meldingen dan minder. N.B. HR gerelateerde
meldingen vormen ongeveer 58%, EHS 9%.

Hoe vaak wordt anoniem gemeld:
In Europa werd vorig jaar in 56% van alle gevallen anoniem gemeld! Er
is dus nog heel veel werk aan de winkel om een veilige cultuur te realiseren
(HOE? Kijk voor een webinar daarover onder het kopje webinars). Dit percentage is
overigens in lijn met de USA, maar lager dan Azië (64%) en Zuid-Amerika (70%).

Bewezen?
Meldingen over business integriteit worden in de helft van alle
gevallen ook bewezen! Dat toont wel aan hoe belangrijk het is om meldingen te
ontvangen en dus te werken aan een sociaal-veilige Doe-je-mond-open cultuur.
Overigens worden anonieme meldingen in slechts 37% van alle gevallen bewezen,
tegenover 50% indien de melder bekend is.

Wat waren de kerncijfers:
Indien alleen meldingen via een webtool en telefoon worden meegeteld is de
mediaan 0,5 per 100 werknemers met uitschieters tot 2,2 per 100. Indien ook
meldingen per email, per post, via vertrouwenspersonen, ambassadeurs en
leidinggevenden bij het totaal worden opgeteld ligt de mediaan op 0,6 per 100
werknemers, met uitschieters tot 2,7.

Ter vergelijking: in de USA is de mediaan 2,1, in Zuid-Amerika 2,7, in Azië
0,5. (N.B. medianen geven een beter beeld dan gemiddelden, omdat extreem lage
en extreem hoge cijfers er worden uitgefilterd).

Helaas ervaren veel melders nog represailles. Daarover de komende maand een
blog.

Vindplaats? KLIK HIER voor het hele rapport