Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Benchmarkrapport over meldingen: zitten jullie al rond de mediaan?

Afgelopen week verscheen het regionale benchmark rapport van NAVEX over het aantal meldingen dat organisaties met een Europees hoofdkantoor jaarlijks ontvangen. Onderstaand kort de hoogtepunten uit dat rapport, zodat je zelf kunt nagaan of jullie op de goede weg zijn met een veilige ‘Doe-je-mond-open’ cultuur.

Statistieken:
Het rapport is gebaseerd op ongeveer 150 Europese bedrijven die NAVEX gebruiken als externe meldlijn en ongeveer 150.000 meldingen registreerden. Het wereldrapport is gebaseerd op ruim drie duizend bedrijven en ruim 50 miljoen meldingen. Waar mogelijk wordt Europa met andere werelddelen vergeleken.

Hoe wordt gemeten:
Ten eerste is het goed om appels met appels te vergelijken: meten jullie het aantal meldingen per jaar alleen via een webtool en telefoon? Of tellen jullie ook meldingen per email, per post, via vertrouwenspersonen, ambassadeurs en leidinggevenden bij het totaal? Dat maakt nogal uit (hoewel die laatste afnemen in aantallen). Ik adviseer om dat laatste te doen, want (1) dat geeft een realistischer beeld, en (2) meldingen via telefoon (mediaan: 38%) of webtools (40%) worden minder vaak bewezen dan meldingen via andere kanalen (51%).

Over welke onderwerpen wordt gemeld:
Meldingen over business integriteit vormen ruim een kwart van het totaal (26%). Denk aan omkoping, kartelvorming, fraude inclusief documentvervalsingen, belangenverstrengelingen, privacy en dergelijke. Dit is de categorie die je het liefst ZELF willen kunnen onderzoeken en adresseren in plaats van dat een Officier van Justitie dat doet. Mijn overtuiging: liever meer dan een gemiddeld aantal meldingen dan minder. N.B. HR gerelateerde meldingen vormen ongeveer 58%, EHS 9%.

Hoe vaak wordt anoniem gemeld:
In Europa werd vorig jaar in 56% van alle gevallen anoniem gemeld! Er is dus nog heel veel werk aan de winkel om een veilige cultuur te realiseren (HOE? KLIK HIER voor een webinar daarover op 2 december om 1300u). Dit percentage is overigens in lijn met de USA, maar lager dan Azië (64%) en Zuid-Amerika (70%).

Bewezen?
Meldingen over business integriteit worden in de helft van alle gevallen ook bewezen! Dat toont wel aan hoe belangrijk het is om meldingen te ontvangen en dus te werken aan een sociaal-veilige Doe-je-mond-open cultuur. Overigens worden anonieme meldingen in slechts 37% van alle gevallen bewezen, tegenover 50% indien de melder bekend is.

Wat waren de kerncijfers:
Indien alleen meldingen via een webtool en telefoon worden meegeteld is de mediaan 0,5 per 100 werknemers met uitschieters tot 2,2 per 100. Indien ook meldingen per email, per post, via vertrouwenspersonen, ambassadeurs en leidinggevenden bij het totaal worden opgeteld ligt de mediaan op 0,6 per 100 werknemers, met uitschieters tot 2,7.

Ter vergelijking: in de USA is de mediaan 2,1, in Zuid-Amerika 2,7, in Azië 0,5. (N.B. medianen geven een beter beeld dan gemiddelden, omdat extreem lage en extreem hoge cijfers er worden uitgefilterd).

Helaas ervaren veel melders nog represailles. Daarover de komende maand een blog.

Vindplaats? KLIK HIER voor het hele rapport