Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Tips

Compliance programma betaalt zich dubbel en dwars terug!

Vraag jij je soms af hoe jij kunt aantonen dat een proactief compliance programma met externe meldlijn zich terugverdient? Lees dan onderstaande samenvatting van dit wereldwijd onderzoek. Het wordt iedere twee jaar gehouden onder forensische accountants, fraude-onderzoekers, internal auditors, compliance professionals e.d. waarvan 55% inhouse werkzaam. In totaal werden ruim 2100 fraudezaken geanalyseerd.

Schrikbarende cijfers:
*gemiddeld duurt het een jaar voordat fraude wordt ontdekt (dwz dat is de mediaan: de laagste en hoogste 2,5% worden beide weggelaten omdat het extreme uitschieters kunnen zijn);

*de schade per fraudezaak is $117.000 (dat is de mediaan; het gemiddelde -$1.7m- lag veel hoger, vanwege een paar hoge uitschieters);

*5% van de omzet wordt geacht jaarlijks verloren te gaan aan fraude (maar dat verschilt enorm tussen bedrijfstakken);

*42% van alle fraude kwam aan het licht dankzij tips van medewerkers of derden (zoals zakenpartners); dat is 3x vaker dan dat fraude via audits of andere methoden aan het licht kwam (dus SpeakUp loont!);

*40% van de tips kwam binnen per email, 33% dankzij een (extern) online formulier, en 27% dankzij telefonische (hotline) meldingen;

*corrupt gedrag werd het vaakst genoemd in alle regio’s en is stijgende (namelijk 50% van alle zaken; dit rapport geeft overigens interessante deelcijfers per continent);

*8% van alle zaken gebruikte cryptomunten (bij voorbeeld om steekpenningen te betalen of bedrijfsmiddelen te verkopen).

Het goede nieuws:
Detectie van fraude is de sleutel tot verbetering, ook al omdat het de subjectieve inschatting van potentiële fraudeurs kan beïnvloeden en hen afhouden van pogingen. Wat blijkt?

*tips zijn nog steeds de belangrijkste bron om fraude op het spoor te komen. Meer dan de helft van de tips komen van eigen medewerkers, gevolgd door tips van klanten, leveranciers en concurrenten;

*interne audits zijn maar in 16% van de gevallen de methode om fraude te ontdekken, gevolgd door management (16%) en dokumenten (6%) reviews;

*organisaties die een anti-fraude beleid hebben, medewerkers en managers trainen en een (externe) meldmogelijkheid om ook anoniem te melden (óók voor derden toegankelijk) blijken in de praktijk de omvang van fraude en de doorlooptijd waarbinnen fraude ontdekt wordt met bijna de helft terug te kunnen dringen!!

Tips voor compliance professionals:
*Zorg dat je anoniem melden toestaat anders missen jullie 50% meldingen (waarvan een vijfde over majeure fraude en omkoping);

*Zorg dat jouw meldprocedure op het internet gemakkelijk te vinden is en openstaat voor derden- belanghebbenden (stakeholders);

*Zorg dat je een hotline hebt (mag intern, maar liefst een extern meldpunt): dat blijkt de omvang met 50% te verminderen; email en webbased formulieren zijn inmiddels belangrijker bij zo’n hotline dan echte telefoonlijnen; maar onderschat het aantal meldingen aan leidinggevenden, directeuren, interne audit en andere afdelingen niet! Ook zij moeten worden getraind om meldingen in ontvangst te nemen;

*Zorg dat je medewerkers traint, want dat verhoogt het aantal tips;

*Zorg dat je alle medewerkers aanmoedigt om vermoedens van fraude te melden of van zaken waarvoor iemand gevangenisstraf zou kunnen krijgen of de organisatie majeure reputatieschade; het liefst meldingen met betrekking tot dergelijke majeure zaken verplicht stellen!

KLIK HIER om het oorspronkelijke rapport van ACFE te kunnen downloaden

Meer weten? Bel me gerust (0654914377) om te klankborden!

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland