Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Benchmark onderzoek

De compliance ZeD-kloof: schokkend EY-onderzoek naar onethisch gedrag

Vorige week verscheen een buitengewoon interessant maar schokkend onderzoeksrapport, gehouden door EY in 54 landen. Onderwerp: de stand van zaken met betrekking tot (on-)ethisch handelen door leidinggevenden. Wat zijn de hoofdpunten, wat kunnen wij met dit rapport en wie deden mee? De ZeD-kloof groeit: Zeggen en Doen lopen helaas niet parallel.

Hoofdpunten:

*Toon aan de Top is niet voldoende om een ‘verantwoord zakendoen-cultuur’ te bewerkstelligen. Directeuren (zie voetnoot 1) op alle niveaus moeten niet alleen geloofwaardige verhalen vertellen maar het ook laten ZIEN. De kloof tussen zeggen en doen (ZeD-Kloof) groeit helaas: niet schrikken, maar bijna een op de VIJF directeuren is bereid om derden (zoals de accountant of toezichthouder) te misleiden, een op de zes is bereid de boekhouding te vervalsen en onethisch gedrag van zakenpartners door de vingers te zien, indien dat goed zou zijn voor hun eigen portemonnee. Een op de zeven directeuren is bereid om smeergeld te betalen of te accepteren. Schokkend!

*42% van de directeuren geeft aan dat hun seniore kroonprinsen en toppers (diegenen die de meeste doelen halen) wegkomen met onethisch gedrag (au, au). Dat is bovendien een kwart hóger dan twee jaar geleden bleek. Beide bovengenoemde percentages zijn mijns inziens desastreus
voor het vertrouwen in senior leiders en daarmee de geloofwaardigheid van het compliance programma.

*97% van alle respondenten vindt ‘corporate integrity’ belangrijk, maar slechts 53% heeft een gedragscode (sorry?) en maar 37% heeft kernwaarden.
De helft van de onderzochten gaf aan dat volgens hen een belangrijk kenmerk voor een ethische cultuur is om je (‘alleen maar’) te houden aan de wet en gedragscode. Slechts een derde ziet als belangrijk kenmerk het zich gedragen volgens ethische normen. Ook hier hebben we dus nog een lange weg te gaan!

*60% van de directeuren denkt dat hun organisatie regelmatig heeft gecommuniceerd over integriteit, maar slechts 30% van de medewerkers kan zich iets herinneren (hoe zit dat bij jou?).

*38% van alle medewerkers heeft onvoldoende vertrouwen dat een formele Melding ook zou leiden tot actie conform de eigen meldprocedure.
Melders helpen om de lange termijn waardecreatie te beschermen, de organisatie
zou hen dan ook volledig moeten beschermen.

*Zakelijke en ethische dilemma’s variëren van organisatie tot organisatie, sector tot sector. Juist daarom zou integer, ‘verantwoord handelen’ altijd een fundament moeten leggen onder elke strategie: zonder een dergelijk integriteitsfundament kan lange termijn waardecreatie namelijk niet worden geborgd.

Wie deden mee?

Voetnoot 1:
Dit onderzoek vond plaats in 2021 onder bijna vijf duizend respondenten, van Bestuursleden, directeuren tot teamleden, in 54 landen. ‘Directeur’ omvatte niet alleen Raad van Bestuursleden (9%), maar ook senior executives (27%); andere managers (42%) en teamleden (22%) vormden de rest.

Wereldwijd deden respondenten mee: 7% USA, 30% West Europa, 12% Midden Oosten/India/Afrika, 19% Oost-Europa, 18% Verre Oosten, 11% Zuid-Amerika, 3% Oceanië. Daarvan 100 interviews in Nederland.

De titel van dit onderzoek heet: “EY Global Integrity Report 2022” en een kopie kun je bij mij
of VIA DEZE URL opvragen 🙂

Onderstaande visualisatie kun je intern hergebruiken om jouw eigen directeuren ‘wakker’ te schudden:

(bel gerust om te klankborden)

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland