Wat is de ROI (return on investment) van een goed compliance programma (1)?

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Deze vraag wordt vaak gesteld en is zelden in geldtermen onderzocht, MAAR het meest recente onderzoek naar de oorzaken, detectie en preventiemogelijkheden van fraude (inclusief omkoping) geeft zeer heldere en harde cijfers:

(1) meer dan 40% van alle fraude en omkopingszaken komen aan het daglicht dankzij tips (met name van medewerkers)!

(2) Het actief ondersteunen van een goed corporate compliance programma met trainingen en een meldlijn versnelden de meldingen met 50% en de schade met 40%! Uit eerder onderzoek bleek al dat trainingen zowel het aantal fraude/omkopingszaken alsook de omvang fors terugdringen.

Dit onderzoek kwam mede tot stand dankzij input van ongeveer 1500 financiƫle experts, waarvan bijna 60% in dienst was van ondernemingen (m.n. internal audit). Het bevat tevens een waardevolle preventie checklist; klik op de link om het gehele rapport te kunnen downloaden: http://www.acfe.com/rttn-download-2014.aspx