Compliance succes vergt zichtbare actie op alle managementniveaus: ondersteun elke leidinggevende met deze tips!

By Roland NotermansGeen categorieWith 0 comments

Recent onderzoek toont een positieve relatie aan tussen managers die medewerkers respecteren en waarderen, hen tijdig feedback geven en begaan zijn met hun professionele groei, en de perceptie van medewerkers dat het veilig is om te melden en follow-up zal worden gegeven aan meldingen. Dat is goed nieuws! Waar ging dit onderzoek over en wat kunnen compliance professionals daarmee? Dat lees je hieronder.

Het onderzoek:
Dit onderzoek werd vorig jaar uitgevoerd in 18 landen en 5 continenten door ECI (Ethics & Compliance Initiative), waarbij ruim 18.000 medewerkers vragenlijsten invulden (bijna 40% uit Europa). Vragen over leidinggevenden werden gevolgd door vragen over het vertrouwen dat medewerkers hadden om meldingen te doen en mbt de follow up van meldingen (en eventuele sancties bij overtredingen) door de organisatie.

Het goede nieuws:
Maak compliance onderdeel van gewone leiderschapstrainingen! Leer leidinggevenden hun medewerkers te waarderen, tijdig feedback te geven en hun professionele groei te stimuleren. Leer hen uiteraard ook om de kernboodschappen van ‘verantwoord handelen’ uit te dragen, integriteitskwesties en dilemma’s bespreekbaar te maken, meldingen in ontvangst te nemen en zichtbaar op te treden bij geconstateerde overtredingen van de gedragscode. In een dergelijke cultuur hebben medewerkers namelijk meer vertrouwen in hun manager en de organisatie (een factor 2 hoger zo bleek), en zullen ze dus eerder geneigd zijn meldingen te doen (zit jouw organisatie nog onder het jaarlijkse aantal meldingen van 0,5% tot 0,7% van je beroepsbevolking, dan is er nog veel werk aan de winkel – zie dit blog).

Wat mogen we van leidinggevenden verwachten?
In het kader van compliance programma’s is het essentieel dat de gedragscode duidelijkheid verschaft over de vraag welke additionele verantwoordelijkheden elke leidinggevenden heeft. Denk aan het uitdragen en in de praktijk brengen van de kernboodschappen, integer gedrag stimuleren en daarop ook toezien, vragen beantwoorden, zakelijke dilemma’s bespreekbaar maken en helderheid verschaffen over ‘verantwoord handelen’, goed voorbeeldgedrag, een veilige werksfeer waar kan worden geleerd van fouten en elke medewerker zich veilig voelt om gevoelige zaken aan de orde te stellen of zelfs te melden (zodat eea wordt onderzocht conform de meldprocedure), en zo voort.

Mijn tips:
Wereldkampioenen zijn het beste in slechts één onderdeel van hun leven, maar niet noodzakelijkerwijs goede managers. Datzelfde geldt voor heel veel collega’s in jouw organisatie: vaak gepromoot naar een hoog niveau omdat hij/zij het beste was in het vakgebied, maar niet noodzakelijkerwijs goed op andere vlakken. Laten we al die leidinggevenden dus ondersteunen met toolboxes, tips, voorbeelden, eigen trainingen, checklijstjes en andere hulpmiddelen want zíj zijn voor medewerkers degene die direct en vaak dagelijks communiceren over wat en hoe: wat zijn de doelen en hoe moeten die worden behaald (op verantwoorde wijze of op het randje van het toelaatbare?). denk aan respect op de werkvloer, medewerkers waarderen en professioneel stimuleren, duidelijke doelen meegeven binnen integriteitsgrenzen, focus op teamwork, samenwerken en mogen leren van fouten. Kortom: doe dit samen met HR en communicatie, want samen kun je de effectiviteit van je communicatie- en trainingsprogramma’s verhogen!

Klik hier voor het gehele onderzoeksrapport