Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

2022 wereldwijde benchmark ‘integriteitsmeldingen’: wat kunnen we er van leren?

Benchmark onderzoek

Afgelopen dagen werden de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar meldregelingen bekendgemaakt. Ik vat het lijvige onderzoek voor jou kort samen, zodat je kunt vergelijken of je op de goede weg bent met het aantal meldingen, met jullie aanpak van risico’s en meldmogelijkheden, of dat er nog (veel) werk aan de winkel is.

Belangrijkste trends:

*Afgelopen jaar werd een forse toename geconstateerd van bepaalde meldingen, met name mbt respect/ grensoverschrijdend gedrag, fraude/omkoping (plus 40%) en represailles (een verdubbeling);

*eveneens een toename in externe meldingen (dus buiten de eigen organisatie: in de U.S.A. een verdubbeling richting de SEC).

Hoogtepunten:

*het aantal meldingen per 100 werknemers bleef op 1,3 (dus 13 meldingen bij duizend werknemers; daarvan is 10% slechts een verzoek om informatie);

*HR gerelateerde meldingen blijven de meerderheid vormen: 63% (denk aan discriminatie, intimidatie, pesten, grensoverschrijdend gedrag, maar ook alcohol/drugsgebruik, represailles);

*18% ging over majeure integriteitsschendingen zoals corruptie, mededinging, fraude, belangenverstrengelingen, ipr- en databescherming, misbruik van voorwetenschap;

*9% had betrekking op milieu/gezondheid/veiligheid, 5% financiële rapportering en 4% misbruik van bedrijfsmiddelen;

*43% van alle meldingen bleek gegrond (dus onderzoek toonde een overtreding aan van de gedragscode);

*een dieptepunt: nog steeds wil de helft anoniem blijven (de trend is weliswaar positief en dit cijfer daalt ieder jaar, maar het blijft eigenlijk veel te hoog).

Hoe komen meldingen binnen?
*46% via het internet (bijv een formulier online);

*30% via een telefoonlijn of (externe) hotline;

*24% via andere methoden (zoals vertrouwenspersonen, een compliance officer, de eigen manager, email, briefpost e.d.).

Aard en opzet onderzoek:
*Zoals gebruikelijk bekijkt NAVEX ieder jaar trends; dit keer werden bijna 1,375 miljoen meldingen onderzocht bij ongeveer 3.500 organisaties;

*medianen worden aangegeven (midden-punten) teneinde extreem lage en extreem hoge statistieken uit te sluiten (de laagste 10% en hoogste 10% worden buiten beschouwing gelaten).

Ten slotte:

*hoewel het een wereldwijd onderzoek is, kwamen 75% van alle meldingen uit Noord-Amerika; 5,5% Europa, 9,2% Azië, 7,2% Zuid-Amerika;

*in mijn eerdere blogs kun je de statistieken voor Europa terugvinden (KLIK HIER), alsmede de wereldwijde cijfers van 2020 (KLIK HIER).

Het volledige rapport is pas in het tweede kwartaal beschikbaar op deze pagina.

De samenvatting kun je bij mij opvragen of via dit formulier.

Indien jij de cijfers van jullie jaarlijkse meldingen gaat vergelijken met dit rapport, kijk dan goed welke meldingen jullie wel en niet registreren in jullie cijfers: alleen via het web en telefoon, of ook andere bronnen zoals email, binnenlopen, managers die meldingen ontvingen en dergelijke. In het rapport variëren de medianen dan van 0,9 (web+telefoon) tot 1,7 (alle kanalen).

Moraal van dit laatste verhaal: zet alle meldingskanalen open, óók voor derden/belanghebbenden: je wilt echt geen meldingen over integriteitsschendingen missen!

BEL GERUST om verder te klankborden over jullie compliance programma (blijft gratis): 0654914377

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland