Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

Benchmark onderzoek

Wereldwijd benchmark onderzoek: 65% ziet zelf overtreding Gedragscode!

Afgelopen week publiceerde ethics.org haar 17e wereldwijde onderzoek, in 43 landen, naar de stand van zaken met betrekking tot ESG, ethics en compliance: ECI’s Global Business Ethics Survey. Aan dat onderzoek deden ruim 75.000 medewerkers mee, waarvan 39.000 in Europa. Ik vat de belangrijkste of opmerkelijkste resultaten voor jou samen, zodat je daarmee rekening kunt houden in jouw eigen plannen voor het komende jaar.

De resultaten:
*bijna één op de drie medewerkers voelt zich onder druk gezet om het niet zo nauw te nemen met de eigen (ethische) gedragsregels;
*65% van alle medewerkers heeft zelf een overtreding van de Gedragscode waargenomen in het afgelopen jaar (meer dan ooit);
*12% heeft zelf corrupt gedrag richting een ambtenaar waargenomen!
*gelukkig heeft 72% van de medewerkers die zelf een overtreding hadden waargenomen die overtreding ook gemeld 😊 (let op: in Aziatische landen zoals Zuid-Korea en Japan liggen die cijfers op slechts 55% en 49% resp.);
*maar in bijna de helft van alle gevallen hebben de melders negatieve gevolgen ervaren (represailles); dat is echt onacceptabel en wellicht het belangrijkste punt van aandacht het komend jaar (de wet bescherming klokkenluiders draait de bewijslast inmiddels om in dergelijke gevallen!);
*slechts één op de twaalf medewerkers ervaart hun cultuur als ethisch ☹ (en in Aziatische landen zoals Zuid-Korea en Japan liggen die cijfers op slechts 4% en 3% resp.);
*de meerderheid is ervan overtuigd dat hun organisatie onethisch gedrag toestaat.

Aanbevelingen:
*het mag duidelijk zijn dat (te) hoge werkdruk en het belonen van onethisch gedrag door leidinggevenden een punt van aandacht moet zijn in jouw eigen aanpak (wellicht samen met HR dit aandachtspunt oppakken?);
*blijf meerdere kanalen aanbieden om meldingen te doen, en benadruk jullie ‘geen represailles’ beleid (en maak dat ook geloofwaardig, door leidinggevenden te trainen om represailles te herkennen en aan te pakken; N.B. de meeste represailles vinden plaats binnen drie weken na de melding);
*zorg dat leidinggevenden niet alléén worden beloond op basis van harde doelen maar ook op basis van hun bijdrage aan een ethische cultuur zoals voorbeeldgedrag, uitleg van de gedragscode en aandacht voor dilemma’s, een veilige werkcultuur en dergelijke (KLIK HIER voor mijn blog daarover).

Indien je deze cijfers vergelijkt met de jaarlijkse onderzoeken van NAVEX over meldlijnen (KLIK HIER voor mijn blog over dat laatste rapport), dan kan mijn conclusie slechts zijn dat de meeste meldingen intern door de leidinggevende worden opgelost en nooit in de statistieken van de compliance functie terechtkomen!

Gratis klankborden hierover: bel me dan op 0654914377!

KLIK HIER om het volledige rapport aan te vragen.

Korte Vraag

Dag,

jij zou mij enorm helpen indien jij zou aangeven wat jouw grootste compliance-behoefte is de komende 6 maanden, qua webinars, cursussen, documenten of advies. Dag mag uiteraard anoniem. Wil jij aub jouw antwoord hier typen:………….?

En indien jij jouw emailadres achterlaat dan stuur ik jou nog iets van waarde toe!

Alvast veel dank!

😊

Roland