Voor  praktijkmensen, dóór praktijkmensen cursussen waar je écht iets aan hebt ....

5 tips indien tone at the top ‘faalt’

Geen categorie

Laat je niet ontmoedigen door PWC’s recent onderzoek naar integriteitsschendingen bij CEO’s: lees hier verder over uitdagingen bij tone at the top, mood in the middle and rumble at the bottom!

PWC’s onderzoek:
Vorige week publiceerde PWC een onderzoek naar de redenen waarom CEO’s bij grote beursondernemingen in 2018 moesten vertrekken. De cijfers zijn verbijsterend: de meest voorkomende reden waarom CEO’s in 2018 vertrokken bleek een integriteitskwestie! Verbijsterend dat het in bijna 40% van alle gevallen om integriteitskwesties ging, maar niet fataal voor jouw compliance programma. Laat je niet ontmoedigen.

Noodzakelijk:
Tone at the top is weliswaar een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor succes voor jouw aanpak. Tone at the top vergt vooral heel veel zichtbare acties van alle directieleden, niet slechts woorden. Zonder steun van jouw hele Raad van Bestuur wordt het heel moeilijk om ‘verantwoord handelen’ in de DNA van de organisatie te krijgen. Maar één rotte appel is onvoldoende om de kracht van jouw aanpak onderuit te halen.

Het goede nieuws?
Het gedrag van elke leidinggevende op elk niveau bepaalt met name of medewerkers het compliance programma serieus nemen of niet. De leidinggevende bepaalt welke doelen deze week, deze maand en dit kwartaal gehaald moeten worden. HOE die doelen zouden moeten worden gehaald, wordt met name door de kernwaarden en gedragscode van de organisatie beschreven. Of de HOE-vraag serieus wordt genomen of niet, hangt met name van jouw eigen leidinggevende af: focus dus op mood in the middle and rumble at the bottom.

Een vijftal tips:
1. Zorg dus dat jullie eigen gedragscode heldere eisen stelt aan managers, aan hetgeen van elke leidinggevende wordt verwacht; wees expliciet!

2. Zorg ook dat jij leidinggevenden op alle niveaus ondersteunt zodat zij niet alleen doordrongen zijn van het belang van ‘verantwoord handelen’, maar ook door jou worden geholpen om de boodschap helder te kunnen overbrengen, een veilige omgeving te creëren om vermoedens van overtredingen en dilemma’s bespreekbaar te maken en de ambassadeur op lokaal niveau worden van het compliance programma te zijn; Creëer een manager’s toolbox voor hen! (zie mijn eerdere blog hierover )

3. Zorg dat de boodschappen die leidinggevenden ontvangen congruent zijn met jouw programma: zij moeten niet alleen worden beoordeeld op hoeveel doelen zij hebben bereikt, maar óók op de manier waarop. WAT en HOE zijn twee kanten van dezelfde munt. Bonussen en promoties moeten mede op naleving en voorbeeldgedrag zijn gestoeld (zie mijn eerdere blog over dat onderwerp)

4. Communiceer altijd vanuit de gemiddelde medewerker: maak duidelijk wat een bepaalde handleiding voor hem of haar in de praktijk betekent. Leg bij voorbeeld uit dat een respectvolle werkomgeving juist ter bescherming van minderheden en verbaal-zwakkeren nodig is: zorg dat ondernemingsraadleden en midden-managers hun enthousiasme over jouw compliance aanpak óók naar boven communiceren: creëer een sneeuwbaleffect alle kanten uit!

5. Ondersteun managers met het bespreekbaar maken van zakelijke dilemma’s en gevoelige kwesties: er zijn wel meer dan honderd tinten grijs, en je hoeft niet altijd een antwoord op elke uitdaging te weten. De groep hoeft ook niet altijd tot hetzelfde antwoord te komen. Onze persoonlijke normen en waarden kunnen verschillen. Maar door samen er over te praten en samen tot een keuze te komen, gebaseerd op de kernwaarden van de organisatie, zet je medewerkers langzaam maar zeker in hun kracht om zelf moeilijkere integriteitskwesties aan te kunnen. Een ander aanspreken blijkt in de praktijk namelijk voor de meesten te moeilijk: (zie mijn eerdere blog over bespreekbaar maken).
Maak daarom hun werkdilemma’s bespreekbaar in het gewone afdelingsoverleg; begeleidt en ondersteun dat, zodat bespreekbaar maken en het ijken van jullie moreel kompas op die manier onderdeel van jullie DNA worden!

Klik hier voor de PWC publicatie over hun onderzoek naar het vertrek van CEO’s

Enne: bel mij gerust voor een gratis compliance-advies: 0654914377!